Termin szkolenia gwarantowany
23.06.2021

Środa

Online
od 529 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zrozumienie i adaptacja zmian w zakresie doręczeń w postępowaniu administracyjnym.

Na szkoleniu skupimy się przede wszystkim na zmianach, które wejdą w życie po 1.07.2021 r. i które związane są z ustawą o doręczeniach elektronicznych. Celem tej ustawy jest przede wszystkim zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym. Oznacza to, że w komunikacji pomiędzy podmiotami publicznymi oraz podmiotami publicznymi a podmiotami niepublicznymi zasadą stanie się doręczenie elektroniczne korespondencji – e-doręczenie, które będzie traktowane tak jak wysłanie listu poleconego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby stosujące przepisy kodeksu administracyjnego, szczególnie pracowników administracji, bez względu na doświadczenie.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.06.2021 (Środa)

Zmiana formy załatwienia sprawy.

Podpisywanie pism generowanych automatycznie.

Załatwienie sprawy z wykorzystaniem usług online.

Uchylenie przepisów o pełnomocnictwie elektronicznym.

Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.

Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.

Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.

Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.

Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Adresy doręczenia.

Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania.

Instytucja wzoru podania.

Sporządzanie odpisu dokumentu.

Sposoby doręczania decyzji administracyjnej

Usunięcie z KPA przepisów o środkach komunikacji elektronicznej.

Forma wydania zaświadczenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 429 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-06-2021)
 • 529 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-06-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Doręczenia elektroniczne po 1.07.2021 r. - zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Online, 23.06.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi