29.10.2021

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie posługiwać się odpisami z ksiąg wieczystych (aktualnymi i zupełnymi), pobierać je za pośrednictwem systemu internetowego, a także rozumieć znaczenie poszczególnych zapisów zawartych w odpisach.

Szkolenie ma charakter prawie wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z odpisami z ksiąg wieczystych tj. dla pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, pracowników firm deweloperskich, syndyków, windykatorów wierzytelności, pracowników odpowiedzialnych za zawieranie umów (w tym umów w przedmiocie udzielania kredytów hipotecznych), radców prawnych, pracowników działu nieruchomości.

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.10.2021 (Piątek)

Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:

  • rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,
  • jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?
  • Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,
  • co to jest zbiór dokumentów,
  • kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?
  • co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?
  • czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?
  • czy nieruchomość może nie mieć właściciela?
  • co to są akta księgi wieczystej?
  • co to jest księga wieczysta dawna?
  • problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,
  • własność,
  • ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka),
  • użytkowanie wieczyste,
  • służebność,
  • odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,
  • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
  • zasada jawności ksiąg wieczystych.

Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):

  • oznaczenie księgi wieczystej,
  • dział I – O Oznaczenie nieruchomości,
  • dział I – SP Spis praw związanych z własnością,
  • dział II – Własność,
  • dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia,
  • dział IV – Hipoteka.

Podstawy z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-10-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych – szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości

Online, 29.10.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi