Termin szkolenia gwarantowany
06.10.2020

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, również tych finansowanych z RFIL.

Korzyści płynące ze szkolenia:

 • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych,
 • poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce,
 • dowiesz się, jak realizować inwestycje z dotacji  RFIL.
string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

06.10.2020 (Wtorek)

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.

Przygotowanie inwestycji:

  • procedura inwestycji w dokumentacji jednostki.

Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym:

  • z budżetu JST,
  • z dotacji celowej, również RFIL,
  • z budżetu środków europejskich i z innych źródeł,
  • sposób ich księgowania.

Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny a remont.

Zakupy inwestycyjne a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

  • różne koncepcje w tym zakresie.

Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.

Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.

Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów. Przekazanie nakładów inwestycyjnych.

Omówienie przygotowania do zapłaty faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty:

  • faktury częściowe,
  • faktury końcowe.

Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.

Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-10-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte