Termin szkolenia gwarantowany
26.03.2021

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie sposobów powołania, wykonywania obowiązków i odwoływania Dyrektora IK, a także obowiązków i zadań pracowników instytucji kultury oraz sposobów wypowiadanie stosunku pracy na podstawie kodeksu pracy i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • omówienie studium przypadków
  • wykład
  • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom i osobom zarządzającym instytucjami kultury, dyrektorom instytucji kultury i koordynatorom wydarzeń kulturalnych oraz pracownikom samorządowym odpowiadającym za wydarzenia kulturalne.

Prowadzący
Jakub Urban

Adwokat, praktyk, specjalista w zakresie praw autorskich, prawa umów i funkcjonowania instytucji kultury. Wielokrotny prowadzący szkoleń, konferencji i wykładów akademickich z zakresu stosowania prawa.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.03.2021 (Piątek)

Podstawy i sposoby tworzenia instytucji kultury oraz status prawny organizatora.

Relacje i zasady współpracy organizatora i dyrektora instytucji kultury.

Legalne powoływanie i odwoływanie dyrektora (tryb konkursowy i bezkonkursowy).

Status i uprawnienia dyrektora w instytucji kultury.

Zasady wynagradzania i przyznawania świadczeń fakultatywnych.

Pracownicy instytucji kultury – zatrudnianie i wypowiadanie stosunku pracy.

Czym możemy narazić się pracownikowi – umówienie roszczeń dochodzonych przed Sądem pracy.

Sposoby regulacji obowiązków pracowniczych i delegowanie zadań w ramach działalności instytucji kultury.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-03-2021)
  • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte