Termin szkolenia gwarantowany
26.03.2021

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie sposobów powołania, wykonywania obowiązków i odwoływania Dyrektora IK, a także obowiązków i zadań pracowników instytucji kultury oraz sposobów wypowiadanie stosunku pracy na podstawie kodeksu pracy i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom i osobom zarządzającym instytucjami kultury, dyrektorom instytucji kultury i koordynatorom wydarzeń kulturalnych oraz pracownikom samorządowym odpowiadającym za wydarzenia kulturalne.

Prowadzący
Jakub Urban

Adwokat, praktyk, specjalista w zakresie praw autorskich, prawa umów i funkcjonowania instytucji kultury. Wielokrotny prowadzący szkoleń, konferencji i wykładów akademickich z zakresu stosowania prawa.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.03.2021 (Piątek)

Podstawy i sposoby tworzenia instytucji kultury oraz status prawny organizatora.

Relacje i zasady współpracy organizatora i dyrektora instytucji kultury.

Legalne powoływanie i odwoływanie dyrektora (tryb konkursowy i bezkonkursowy).

Status i uprawnienia dyrektora w instytucji kultury.

Zasady wynagradzania i przyznawania świadczeń fakultatywnych.

Pracownicy instytucji kultury – zatrudnianie i wypowiadanie stosunku pracy.

Czym możemy narazić się pracownikowi – umówienie roszczeń dochodzonych przed Sądem pracy.

Sposoby regulacji obowiązków pracowniczych i delegowanie zadań w ramach działalności instytucji kultury.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-03-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji kultury. Zadania, obowiązki i prawa dyrektora oraz pracowników instytucji kultury

Online, 26.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi