Termin szkolenia gwarantowany
20-27.07.2021
Online
od 549 PLN
Cel

Kurs ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym m.in. podnoszenia kwalifikacji pracowników, ZFŚS, czasu pracy, regulaminu pracy. Na kursie omówione zostaną także informacje związane z rodzajami umów cywilnoprawnych jakie mogą być zawierane z twórcami, artystami-wykonawcami, zasady ich przygotowywania oraz przedstawione będą przyczyny podważania umów o dzieło przez ZUS.

Kurs składa się z 3 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy (jeden lub dwa).

string(6) "course"
Terminy i czas trwania zjazdów
Zjazd I - Prawo pracy: 20.07.2021 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd II - Czas pracy: 22.07.2021 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd III - Umowy: 27.07.2021 od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Kurs online

Cykl zajęć edukacyjnych odbywających się w różnych dniach, prowadzonych w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób zarządzających personelem i pracowników działów kadrowych w instytucjach kultury.

Prowadzący
Monika Karwaszewska

Teoretyk muzyki, dr hab. Pracuje w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jako nauczyciel akademicki oraz pełni funkcję Kierownika Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa.

więcej
 
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Zjazd 1 - 20.07.2021

Trener

Marek Rotkiewicz

Temat zjazdu: PRAWO PRACY W INSTYTUCJI KULTURY Z UWZGLĘDNIENIEM NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAZANYCH PRZEZ PIP

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników:

  • zakres pojęcia podnoszenie kwalifikacji,
  • urlop szkoleniowy, zwolnienia z całości lub części dnia pracy,
  • świadczenie dodatkowe – czesne, dojazdy itp.,
  • umowa szkoleniowa,
  • okres odpracowania i ustalenie kwoty zwrotu w razie niedopracowania wymaganego okresu,
  • nauka na podstawie porozumienia na zasadach innych niż podnoszenie kwalifikacji.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

  • osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
  • kryteria przyznawania świadczeń – czy można i jeśli to kiedy przyznawać świadczenia bez badania kryterium socjalnego, jak ustalać kryterium materialne.

Okres przechowywania poszczególnych elementów dokumentacji pracowniczej:

  • akta osobowe i pozostała dokumentacja,
  • ile czasu przechowywać zgody na potrącenia z wynagrodzenia,
  • okres przechowywania wniosków pracowników dotyczących czasu pracy.

Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika IK.

Pracownicze Plany Kapitałowe:

  • zawieranie umów o prowadzenie PPK w zależności od momentu zatrudnienia,
  • terminy pierwszych wpłat na PPK po zawarciu umowy o prowadzenie PPK,
  • rezygnacja z dokonywania wpłat – złożenie a dokonywanie dalszych wpłat, obowiązki pracodawcy związane ze złożeniem.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 2 - 22.07.2021

Trener

Marek Rotkiewicz

Temat zjazdu: TWORZENIE WEWNĘTRZNYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY – PLANOWANIE, ROZLICZANIE I EWIDENCJA

Wewnętrzne źródła prawa pracy:

  • obowiązkowe regulaminy,
  • przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów – pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem,
  • tryb ustalania regulaminów,
  • wejście w życie regulaminów.

Rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy.

Pojęcie czasu pracy, podstawowe pojęcia.

Rozkłady czasu pracy:

  • rozkłady stałe,
  • zasady tworzenia harmonogramów,
  • granice, po których można poruszać się tworząc harmonogramy,
  • zapisy o możliwości zmian harmonogramów.

Systemy czasu pracy:

  • przypisanie systemów do poszczególnych grup pracowników,
  • system podstawowy,
  • system równoważny,
  • system równoważny połączony z przerywanym,
  • system zadaniowy.

Okresy rozliczeniowe czasu pracy.

Wyodrębnienie w regulaminie kierowców.

Pora nocna.

Niedziele i święta – dostosowanie godzin granicznych tych dni do potrzeb instytucji.

Zlecanie pracy nadliczbowej.

Obowiązku przełożonych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 3 - 27.07.2021

Trener

Monika Karwaszewska

Temat zjazdu: UMOWY Z TWÓRCAMI I ARTYSTAMI-WYKONAWCAMI ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I WIRTUALNE

Kwalifikacja umowy cywilnoprawnej dla twórcy i artysty-wykonawcy. Aspekty prawne i podatkowe:

  • umowa o dzieło,
  • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich,
  • umowa zlecenia,
  • umowa licencyjna,
  • umowa wydawnicza z autorem,
  • umowa z wytwórnią fonograficzną.

Przedmiot umowy, forma i tryb zawarcia umowy – warsztat praktyczny z prezentacją przykładowych wzorów umów.

Przyczyny podważania umów o dzieło przez ZUS – studium przypadków.

Przeniesienie praw czy licencja? Warianty umowy dla zamawiającego.

Pola eksploatacji utworów i artystycznych wykonań z uwzględnieniem wirtualnych pól eksploatacji.

Korzyści wynikające z projektowanej ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Cały kurs:
 • 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2021)
 • 1399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2021)
Zjazd I - Prawo pracy:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2021)
Zjazd II - Czas pracy:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2021)
Zjazd III - Umowy:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2021)
Koszt udziału w kursie obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa) – dot. osób zapisanych na cały kurs
 • certyfikat (wer. elektroniczna) – dot. osób zapisanych na poszczególne zjazdy
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte