19.03.2021

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Siła i odporność psychiczna to plastyczne cechy osobowości, czyli można je świadomie rozwijać, by podnosić umiejętność działania pod presją, w warunkach trudnych (efektywność może wzrosnąć do 25%) i umieć cieszyć się życiem. Kurs zwiększy również świadomość tego jak pracować z emocjami i stresem, by nie były wyniszczające i szkodliwe dla zdrowia i życia i by nie obniżały motywacji i umiejętności komunikacji i współpracy.

Autorski kurs Oli Chodasz jest odpowiedzią na ciężkie czasy, na niepewność i stres oraz związane z nimi trudności ludzkie i organizacyjne. Jest prowadzony online, w oparciu o odkrycia i badania naukowe, w sposób angażujący i praktyczny, a więc z wykorzystaniem ćwiczeń do lepszego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i budowania siły i odporności psychicznej.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Czas trwania
od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
Grupa docelowa

Szkolenie dedykujemy wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szkolenia. Istnieje możliwość zamówienia szkolenia dla pracowników jednego zespołu i poszerzenia go o diagnozy odporności psychicznej kwestionariuszem MTQ48 i wsparcie pracowników w interpretacji raportów z kwestionariusza oraz świadomym wzmacnianiu tzw. odporności zespołowej.

Prowadzący
Aleksandra Chodasz

Od blisko 20 lat prowadzi wydarzenia integracyjne i rozwojowe dla biznesu, samorządów, instytucji kultury, szkół, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.03.2021 (Piątek)

Nawiązanie kontaktu z osobami uczestniczącymi, zbudowanie atmosfery zaufania i życzliwości oraz zaangażowania i współpracy oraz krótka dyskusja o tym jak można to robić w zdalnych zespołach.

Dlaczego właśnie dziś szczególnie warto zadbać o odporność psychiczną i jak łączy się ona z dobrostanem i efektywnością oraz motywacją.

Badania i koncepcja odporności psychicznej w oparciu o model 4C prof. Petera Clougha (Control, Commitment, Challenge, Confidence).

Jak rozwijać odporność psychiczną – ćwiczenia i wskazówki z zakresu m.in. emocji i stresu, konstruktywnych wzorców myślenia i działania w sytuacjach trudnych, poczucia wpływu, organizacji pracy własnej i pracy zdalnej, odpowiedniego dobierania poziomu wyzwań i inne – w zależności od potrzeb i pytań osób uczestniczących.

Planowanie indywidualnych działań rozwijających siłę i odporność psychiczną i wzmacniających tzw. odporność organizacji/instytucji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "17-03-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Odporność psychiczna i efektywność jednostek oraz zespołów

Online, 19.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi