20-21.05.2021
Online
od 449 PLN
Cel

Zapraszamy Państwa na dwudniowy kurs z zakresu podatku VAT dla średniozaawansowanych. Szkolenie swoim zakresem przybliży Państwu najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT a sprawiające problemy interpretacyjne. W kompleksowy i praktyczny sposób, na konkretnych przykładach, omówione zostaną zagadnienia dotyczące naliczenia i odliczenia podatku VAT.

Dodatkowo wskazane zostaną informacje dotyczące kontroli NIK w zakresie centralizacji rozliczeń oraz wstępne zastrzeżenia co do prawidłowości odliczeń podatku przez samorządy.

Kurs składa się z 2 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy.

Czas trwania
I zjazd: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II zjazd: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Kurs online

Cykl zajęć edukacyjnych odbywających się w różnych dniach, prowadzonych w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszamy Skarbników, księgowych, kierowników jednostek oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedze na temat podatku VAT.

Terminy zjazdów

Zjazd I: 20.05.2021

Zjazd II: 21.05.2021

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Zjazd 1

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w samorządzie – na przykładzie trzech rodzajów działalności?

  • czynności podlegające opodatkowaniu,
  • czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT,
  • czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów z czerwca 2020 r. oraz najnowsze orzecznictwo i informacje MF.

Obowiązek podatkowy:

  • powstawania obowiązku podatkowego – moment ujęcia sprzedaży w ewidencji JPK na zasadach ogólnych,
  • wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona, dostawa towarów i inne,
  • zaliczki a obowiązek podatkowy – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady.

Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług (faktury papierowe i elektroniczne):

  • faktura VAT obowiązkowa i na żądanie w tym dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych,
  • zasady wystawiania, przesyłanie i odbiór faktur elektronicznych,
  • faktura zaliczkowa,
  • faktura uproszczona teraz i od 01.07.2021 r.,
  • zasady wystawiania faktur VAT do paragonów z NIP-em nabywcy – kiedy i jak wystawiać i ujmować w ewidencji?
  • elementy faktury obowiązkowe i dobrowolne – które obowiązkowo poprawiać i jak?

Zasady korygowania (faktury korygujące, noty korygujące) z uwzględnieniem zmian od 2021 r.:

  • zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących,
  • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej po zmianach od 2021 r.,
  • moment ujęcie korekty faktury w JPK przez sprzedawcę i nabywcę (korekta in minus, korekta in plus),
  • wystawianie not korygujących, kto i kiedy?

Zasady opodatkowania projektów sfinansowanych w całości lub w części ze środków UE. Skierowanie zapytania do 7 sędziów NSA a wpływ na opodatkowanie:

  • dotacje UE z przeznaczeniem na zadania statutowe samorządów,
  • dotacje UE oraz wkład mieszkańców – kiedy i czy opodatkowanie?
  • znaczenie ewentualnego wyroku na zasady naliczania podatku należnego od dotacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 2

Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów:

  • najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych (wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi w trakcie pandemii) a zasady opodatkowania,
  • nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek,
  • sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie,
  • użytkowanie wieczyste po wyroku TSUE z lutego 2021 r.,
  • import usług,
  • odwrotne obciążenie.

Schemat JPK_VDEK oraz zasady sporządzania i przesyłania danych od 1 października 2020 r. oraz po zmianach w 2021 r.:

  • JPK – jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów (oznaczenia, symbole, GTU i inne),
  • kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura,
  • faktury uproszczone zasady ewidencji – wskazanie zmian zgodnie z nowym rozporządzeniem,
  • jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian dotyczących faktur korygujących,
  • inne planowane zmiany.

Obowiązkowe odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie wstępnych wyników kontroli NIK dotyczących centralizacji VAT w samorządach:

  • prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony), kiedy powstaje prawo do odliczenia,
  • wyliczenie WSS i PP na podstawie ustawy i na podstawie rozporządzenia – kiedy można stosować ustawę a kiedy rozporządzenie,
  • odliczenie podatku na wprost (art. 86 ust. 1), częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust. 2a-2h,
  • weryfikacja odliczeń i dokonywanie korekt – kiedy obowiązkowo oraz na co zwrócić szczególna uwagę?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Cały kurs:
 • 849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2021)
 • 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2021)
Zjazd I:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2021)
Zjazd II:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2021)
Koszt udziału w kursie obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "17-05-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podatek VAT w samorządzie – kurs dla średniozaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 2021 r.

Online, 20.05.2021 - 21.05.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 849,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 849,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi