Termin szkolenia gwarantowany
25-26.10.2021
Online
od 549 PLN
Cel

Zapraszamy Państwa na dwudniowy kurs z zakresu podatku VAT dla średniozaawansowanych. Szkolenie swoim zakresem przybliży Państwu najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT a sprawiające  problemy interpretacyjne. Dodatkowo wskazane zostaną informacje dotyczące kontroli NIK w zakresie centralizacji rozliczeń oraz wstępne zastrzeżenia co do prawidłowości odliczeń podatku przez samorządy.

Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT. W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące naliczenia i odliczenia podatku VAT.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszamy Skarbników, księgowych, kierowników jednostek oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedze na temat podatku VAT.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
11.07.2022 Wprowadzone i planowane zmiany w podatku VAT oraz prowadzeniu ewidencji na kasach fiskalnych od 01.01.2022 r., 01.07.2022 r. oraz w terminach późniejszych Warszawa/Online Ewa Gogolińska Termin szkolenia gwarantowany
20.09.2022 Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS), prewspółczynnika (PP) oraz korekta roczna za 2021 r. w JST, jednostkach podległych oraz instytucjach kultury z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, Interpretacji Ogólnej MF, wyroków sądów oraz wyników kontroli NIK Online Ewa Gogolińska Rekrutacja w toku
24.10.2022 Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS), prewspółczynnika (PP) oraz korekta roczna za 2021 r. w JST, jednostkach podległych oraz instytucjach kultury z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, Interpretacji Ogólnej MF, wyroków sądów oraz wyników kontroli NIK Online Ewa Gogolińska Rekrutacja w toku
18.11.2022 Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS), prewspółczynnika (PP) oraz korekta roczna za 2021 r. w JST, jednostkach podległych oraz instytucjach kultury z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, Interpretacji Ogólnej MF, wyroków sądów oraz wyników kontroli NIK Online Ewa Gogolińska Rekrutacja w toku
12.12.2022 Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS), prewspółczynnika (PP) oraz korekta roczna za 2021 r. w JST, jednostkach podległych oraz instytucjach kultury z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, Interpretacji Ogólnej MF, wyroków sądów oraz wyników kontroli NIK Online Ewa Gogolińska Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

25.10.2021 (Poniedzialek)

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w samorządzie – na przykładzie trzech rodzajów działalności?

  • czynności podlegające opodatkowaniu,
  • czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT,
  • czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów z czerwca 2020 r. oraz najnowsze orzecznictwo i informacje MF.

Obowiązek podatkowy:

  • powstawanie obowiązku podatkowego – moment ujęcia sprzedaży w ewidencji JPK na zasadach ogólnych,
  • wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona, dostawa towarów i inne,
  • zaliczki a obowiązek podatkowy – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady.

Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług (faktury papierowe i elektroniczne):

  • faktura VAT obowiązkowa i na żądanie w tym dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych,
  • zasady wystawiania, przesyłanie i odbiór faktur elektronicznych,
  • faktura zaliczkowa,
  • faktura uproszczona teraz i od 01.07.2021 r.,
  • elementy faktury obowiązkowe i dobrowolne – które obowiązkowo poprawiać i jakim dokumentem?

Zasady korygowania (faktury korygujące, noty korygujące) z uwzględnieniem zmian od 2021 r.:

  • zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących,
  • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej po zmianach od 2021 r.,
  • moment ujęcie korekty faktury w JPK przez sprzedawcę i nabywcę (korekta in minus, korekta in plus),
  • wystawianie not korygujących, kto i kiedy?

Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Dzień 2

26.10.2021 (Wtorek)

Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów:

  • najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych (wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi w trakcie pandemii) a zasady opodatkowania,
  • nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek,
  • sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie,
  • użytkowanie wieczyste po wyroku TSUE z lutego 2021 r.,
  • rozliczenie usług kulturalnych (bilety wstępu, i inne) – zasady opodatkowania,
  • usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne),
  • import usług na co zwrócić uwagę, kiedy opodatkować i wykazać w JPK (zasady dokumentowania i rozliczania, kto i kiedy?),
  • inne na podstawie pytań uczestników.

Schemat JPK oraz zasady sporządzania i przesyłania danych od 1 października 2020r. oraz po zmianach od 01.2021 i 07.2021 r.:

  • JPK – jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów (oznaczenia, symbole GTU, procedury i inne),
  • kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura,
  • faktury uproszczone zasady ewidencji – wskazanie zmian zgodnie z nowym rozporządzeniem,
  • jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian dotyczących faktur korygujących,
  • inne zmiany.

Obowiązkowe odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie wstępnych wyników kontroli NIK dotyczących centralizacji VAT w samorządach:

  • prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony), kiedy powstaje prawo do odliczenia,
  • wyliczenie WSS i PP na podstawie ustawy i na podstawie rozporządzenia – kiedy można stosować ustawę a kiedy rozporządzenie,
  • odliczenie podatku na wprost (art. 86 ust. 1), częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h,
  • weryfikacja odliczeń i dokonywanie korekt – kiedy obowiązkowo oraz na co zwrócić szczególna uwagę?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 849 zł, I dzień szkolenia: 449 zł, II dzień szkolenia: 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2021)
 • Całe szkolenie: 949 zł, I dzień szkolenia: 549 zł, II dzień szkolenia: 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte