Termin szkolenia gwarantowany
11.06-09.07.2021
Online
od 499 PLN
Cel

Kurs z rachunkowości budżetowej przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych.

Omówione zagadnienia, poprzez poszczególne panele, w sposób przejrzysty, systematyczny oraz praktyczny mają na celu usystematyzowanie wiedzy z rachunkowości budżetowej, są także poparte różnorodnymi interpretacjami.

Kurs składa się z 5 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy (jeden lub więcej).

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "course"
Terminy i czas trwania zjazdów
Zjazd I - Polityka rachunkowości: 11.06.2021 od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd II - Sprawozdawczość budżetowa: 18.06.2021 od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd III - Zaangażowanie wydatków: 25.06.2021 od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd IV - Podróże służbowe: 02.07.2021 od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Zjazd V - Inwentaryzacja: 09.07.2021 od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Kurs online

Cykl zajęć edukacyjnych odbywających się w różnych dniach, prowadzonych w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami kursu są osoby pracujące już w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat rachunkowości sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
 
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Zjazd 1 - 11.06.2021

Trener

Agnieszka Drożdżal

Temat zjazdu: POLITYKA RACHUNKOWOŚCI – UREGULOWANIA PRAWNE

Uregulowania ustawowe (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenia wykonawcze).

Instrukcja kontroli finansowej.

Instrukcja kasowa.

Instrukcja inwentaryzacyjna, w tym wycena aktywów i pasywów.

Ochrona danych ksiąg rachunkowych w świetle przepisów RODO.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 2 - 18.06.2021

Trener

Agnieszka Drożdżal

Temat zjazdu: SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH

Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.

Istota sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.

Rodzaje sprawozdań budżetowych.

Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań.

Ogólne zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.

Sprawozdania budżetowe krok po kroku – analiza specyficznych zasad dla poszczególnych rodzajów sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości:

  • Rb-27/27S, Rb-27ZZ, Rb-28/28S, Rb-28NW/28NWS, Rb-50,
  • dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN.

Terminy i zasady przekazywania sprawozdań.

Korekty sprawozdań.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 3 - 25.06.2021

Trener

Ewa Kozakiewicz

Temat zjazdu: ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW A PLANY FINANSOWE

Plan finansowy a zaciąganie zobowiązań.

Grupy wydatków klasyfikacji budżetowej.

Pojęcie zaangażowania wydatków.

Ewidencja zaangażowania wydatków.

Zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień, w tym PPK.

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:

  • bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
  • okres przejściowy,
  • zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego.

Ewidencja PPK.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 4 - 02.07.2021

Trener

Ewa Kozakiewicz

Temat zjazdu: PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Definicja podróży służbowej, diety.

Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy, aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową:

  • definicja obiektu hotelarskiego,
  • definicja usługi hotelarskiej,
  • rodzaje obiektów hotelarskich.

Organy właściwe do zaszeregowania i ewidencjonowania obiektów hotelarskich.

Środek transportu właściwy do odbycia podróży.

Inne wydatki związane z podróżą.

Rozliczenie kosztów podróży.

Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej.

Dieta w czasie podróży krajowej.

Elementy kontroli przy rozliczaniu podroży służbowej:

  • kontrola merytoryczna,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • wstępna kontrola dokumentów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 5 - 09.07.2021

Trener

Agnieszka Drożdżal

Temat zjazdu: INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE

Podstawy prawne inwentaryzacji.

Istota i zadania inwentaryzacji.

Rodzaje inwentaryzacji.

Metody inwentaryzacji.

Terminy inwentaryzacji.

Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.

Instrukcja inwentaryzacyjna.

Etapy inwentaryzacji.

Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

Przygotowanie inwentaryzacji.

Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

  • zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
  • prace organizacyjne przed spisem,
  • przeprowadzanie spisu,
  • spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
  • spis w zakresie składników nietypowych majątku,
  • kontrola spisu,
  • arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
  • wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki
  • rozliczenie spisu z natury.

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:

  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
  • środków trwałych w budowie,
  • gruntów,
  • należności spornych i wątpliwych,
  • rozrachunków publicznoprawnych.

Inwentaryzacja w czasie epidemii, szczególnie w czasie pracy zdalnej.

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:

  • istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
  • ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Cały kurs:
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
 • 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd I - Polityka rachunkowości:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd II - Sprawozdawczość budżetowa:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd III - Zaangażowanie wydatków:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd IV - Podróże służbowe:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd V - Inwentaryzacja:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Koszt udziału w kursie obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa) – dot. osób zapisanych na cały kurs
 • certyfikat (wer. elektroniczna) – dot. osób zapisanych na poszczególne zjazdy
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte