Termin szkolenia gwarantowany
28-29.04.2022
Warszawa/Online
od 999 PLN
Cel

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie podsumowujące zmiany z zakresu rozliczania podatku VAT, sprawozdawczości JPK oraz MDR. Szkolenie swoim zakresem obejmie najważniejsze i najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT oraz obowiązki informacyjno-sprawozdawcze do MF. Szkolenie zostanie podparte praktycznymi przykładami.

Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach zagadnień związanych z rozliczaniem podatkiem VAT min. najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, posiłki, ewidencja na kasach fiskalnych oraz obowiązki informacyjno-sprawozdawcze w JST. Wskazany zakres tematyczny uwzględnia planowane zmiany w roku 2022.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy bez problemów powinni prawidłowo i terminowo rozliczać podatek VAT w zakresie zdarzeń najczęściej występujących w samorządach.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszamy skarbników, księgowych, kierowników jednostek oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat podatku VAT.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.04.2022 (Czwartek)

Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna.

Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów:

  • rozliczanie najmów, dzierżawy, media – wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi a zasady opodatkowania,
  • internat/bursa szkolna/schronisko młodzieżowe – zasady opodatkowania,
  • posiłki wydawane w szkołach nauczycielom oraz pracownikom obsługi – problemy interpretacyjne po wydaniu Interpretacji Ogólnej MF,
  • rozliczenie usług kulturalnych (bilety wstępu i inne usługi) – zasady opodatkowania,
  • usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne),
  • sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie,
  • użytkowanie wieczyste, sprzedaż, przekształcenie po wyroku TSUE z lutego 2021 r. oraz zmian w ustawie VAT,
  • dzierżawa na rzecz kół łowieckich,
  • rozliczanie produktów rolnych w tym zasady wystawiania i rozliczania faktur RR,
  • import usług.

Faktury, faktury ustrukturyzowane, korygowanie sprzedaży:

  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
  • elementy faktury,
  • faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
  • faktury uproszczone,
  • faktury do paragonu,
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
  • terminy wystawiania faktury a moment podatkowy (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa),
  • faktury elektroniczne – zasady i zakres stosowania,
  • faktury ustrukturyzowane – zasady i zakres stosowania,
  • faktury korygujące a faktury nazywane „Nota Korygująca”,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT,
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT,
  • zasady potwierdzania i ujmowania faktur korygujących „in minus” i „in plus” w rejestrze sprzedaży.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

29.04.2022 (Piątek)

Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach, terminale płatnicze i inne) – wskazanie bieżących zasad oraz planowanych zmian.

Schemat JPK oraz zasady sporządzania i przesyłania danych

  • JPK – szczegółowe dane w rejestrach sprzedaży i zakupów (m.in. oznaczenia, procedury, symbole GTU, faktury uproszczone, faktury do paragonu) z uwzględnieniem zmian,
  • jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian dotyczących faktur korygujących,
  • zmiany w ewidencji JPK.

Rozliczanie środków sfinansowanych z UE – naliczanie podatku VAT od dotacji i odliczanie w świetle zapytania do TSUE w sprawie opodatkowania dotacji UE.

Zasady dokonywania odliczeń podatku VAT:

  • zasady dokonywania odliczeń – alokacja bezpośrednia i pośrednia,
  • odliczenia cząstkowe wskaźnikiem struktury sprzedaży i preproporcją,
  • odliczenia od środków trwałych, WNiP, nieruchomości inwestycji – kiedy na wprost a kiedy częściowe odliczenie,
  • konsekwencje odliczenia częściowego a przyszłościowa korekta odliczeń,
  • konsekwencje braku odliczania, nadmierne odliczenie, uszczuplenie i inne.

Zmiany w podatku VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-04-2022)
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-04-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 1099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-04-2022)
 • 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-04-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte