Termin szkolenia gwarantowany
24-26.08.2022
Kazimierz Dolny/Online
od 949 PLN
Cel

Termin szkolenia gwarantowany dot. pakietu online!

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie rozliczania podatku VAT oraz księgowań i rozwiązań organizacyjnych w sferze podatku VAT w JST i jednostkach podległych ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.  Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT oraz ewidencją księgową podatku.

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT oraz księgowania tego podatku. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie różnych, często trudnych sytuacji spotykanych w trakcie procesu centralizacji VAT w JST i jej jednostkach podległych w zakresie rozliczania i księgowania podatku VAT oraz dowiedzą się, czy prawidłowo i zgodnie ze stanowiskiem MF i RIO sporządzają sprawozdania finansowe z uwzględnieniem ewidencji podatku VAT

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak w praktyczny sposób rozliczać i prowadzić ewidencję podatek VAT oraz przygotować się do zmian i ewentualnych kontroli.

string(9) "hybridout"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe hybrydowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszamy skarbników, księgowych, kierowników jednostek, pracowników działów księgowo-podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.08.2022 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

 

Dzień 2

25.08.2022 (Czwartek)

Zasady rozliczania podatku VAT metodą memoriału lub kasowo.

Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna.

Podmiot i przedmiot opodatkowania oraz wyłączenia z opodatkowania:

  • czynności podlegające opodatkowaniu,
  • czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT,
  • czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów:

  • najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych (wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi w trakcie pandemii) a zasady opodatkowania,
  • czynności nieodpłatne w tym nieodpłatne użyczenie pomieszczeń – kiedy samoopodatkowanie?
  • sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie,
  • rozliczanie użytkowania wieczyste po zmianach,
  • usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne),
  • usługi stołówek szkolnych.

Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług (faktury papierowe i elektroniczne) a rozpoznanie momentu podatkowego:

  • faktura VAT obowiązkowa i na żądanie w tym dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych,
  • zasady wystawiania, przesyłanie i odbiór faktur elektronicznych,
  • faktura zaliczkowa,
  • faktura uproszczona,
  • faktury ustrukturyzowane,
  • zasady wystawiania faktur VAT do paragonów z NIP-em nabywcy – kiedy i jak wystawiać i ujmować w ewidencji?
  • elementy faktury obowiązkowe i dobrowolne – które obowiązkowo poprawiać i jak?
  • data wystawienia a data sprzedaży na przykładach zasad ogólnych i szczególnych rozpoznania momentu podatkowego.

Zasady korygowania (faktury korygujące, noty korygujące) z uwzględnieniem zmian:

  • zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących,
  • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej,
  • moment ujęcie korekty faktury w JPK przez sprzedawcę i nabywcę (korekta in minus, korekta in plus),
  • wystawianie not korygujących, kto i kiedy?

Mechanizm podzielonej płatności – zasady stosowania przy płatnościach.

Schemat JPK_VAT oraz zasady sporządzania i przesyłania danych:

  • JPK – jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów (oznaczenia, symbole, procedury, GTU i inne),
  • kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura,
  • faktury uproszczone zasady ewidencji,
  • jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian dotyczących faktur korygujących.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

26.08.2022 (Piątek)

Ewidencja podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.

Omówienie przepisów ustawowych, rozporządzeń oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, KRRIO, RIO wprowadzanych w latach 2017-2022 a ich wpływ na zasady ewidencji księgowej, kwalifikowania dochodów, wydatków oraz odliczeń podatku VAT.

Centralizacja rozliczeń podatku VAT w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce budżetowej i zakładach a wpływ na sposób rozliczania.

Prowadzenie ewidencji księgowej w JST, jednostce budżetowej, zakładzie po centralizacji rozliczeń VAT – przykłady ujęcia w ewidencji księgowania poszczególnych operacji, przekazywania zapłaty podatku VAT do organu i z organu do US w tym:

  • funkcjonowanie konta 300 lub 225 lub innego do rozliczania podatku VAT,
  • rozliczanie podatku VAT scentralizowanego na poziomie urzędu czy organu,
  • planowanie i rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych: netto – brutto,
  • księgowanie dochodów opodatkowanych podatkiem VAT,
  • księgowanie wydatków opodatkowanych podatkiem VAT,
  • VAT należny wyższy od naliczonego, VAT naliczony wyższy od należnego – przekazywanie, zwrot i księgowanie,
  • VAT należny przekazywany w całości do rozliczenia – księgowanie,
  • planowanie i funkcjonowanie paragrafu 453 w zakresie zapłaty podatku VAT,
  • podzielona płatność – funkcja konta VAT a wpływ na sposób rozliczenia, przekazywania do jednostki nadrzędnej oraz księgowania podatku VAT.

Podatek VAT w sprawozdawczości finansowej Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S oraz Rb-N, Rb-ZN.

Aktualizacja zarządzeń, uchwał, zmiany w polityce rachunkowości, instrukcjach obiegu i kontroli dokumentów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Dwa Księżyce***
ul. Sadowa 15
24-120 Kazimierz Dolny

 

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 24-26.08) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 24-26.08) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (1 noc 25/26.08) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (1 noc 25/26.08) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu (w hotelu), wyżywianie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)
Pakiet 6:
udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-08-2022)
 • 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-08-2022)
Uwagi:
Przed zgłoszeniem na szkolenie prosimy o kontakt z organizatorem pod nr tel. 22 468 88 87 w celu zweryfikowania dostępności pokoi w hotelu.
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kompendium wiedzy z zakresu podatku VAT – jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT oraz prowadzić ewidencje księgową podatku

Kazimierz Dolny/Online, 24.08.2022 - 26.08.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi