11-12.07.2022
Online
od 599 PLN
Cel

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą znać zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz wykorzystać nowe możliwości wprowadzane przez zmienione wytyczne, znać zasady rozliczania nowych ryczałtów w projektach, znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych oraz będą przygotowani do rozliczania projektów poprzez system SL2014.

Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
II dzień: od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach  i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy będą odpowiadać za rozliczanie projektów, w tym ocenę kwalifikowalności wydatków w ramach weryfikacji wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w systemie SL2014.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.07.2022 (Poniedzialek)

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UNIJNYCH 2014-2020

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 2014-2020:

  • ocena kwalifikowalności wydatku,
  • matryca logiczna kwalifikowalności,
  • zasada faktycznego poniesienia wydatku i ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności,
  • zakaz podwójnego finansowania wydatków – w praktyce projektów.

Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków:

  • zmiana podejścia do dochodu w projektach,
  • rozliczanie kar umownych w projektach,
  • projekty ryczałtowe – nowe rozwiązania w nowych konkursach 2022,
  • koszty pośrednie – nowe podejście,
  • środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) – nowe limity, nowe dylematy,
  • trwałość projektów EFRR, FS i EFS – różnice i podobieństwa,
  • najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń.

Wybór wykonawców poniżej 130 tys. zł w 2022 r.:

  • szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?
  • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających,
  • zasada konkurencyjności – co nowego?
  • sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – case study.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

12.07.2022 (Wtorek)

ROZLICZANIE PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SL2014

System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją (uprawnienia, odpowiedzialność, logowanie do systemu, zakładki systemu).

Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu.

Rozpoczęcie pracy w systemie SL2014:

  • harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja,
  • zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza zamówienia?
  • dokumentacja – jak mądrze korzystać z tej zakładki?

Wniosek o płatność:

  • rejestracja wniosku o płatność,
  • uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego,
  • obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta.

Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu.

Pozostałe zakładki systemu SL2014 niezbędne w rozliczeniach:

  • pisma i wiadomości w Module Korespondencja,
  • Baza Personelu – dla kogo, kiedy i jak należy ją wypełniać?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-07-2022)
 • Całe szkolenie: 1099 zł, I dzień szkolenia: 699 zł, II dzień szkolenia: 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-07-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie projektów unijnych – kwalifikowalność wydatków i system SL2014

Online, 11.07.2022 - 12.07.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi