Termin szkolenia gwarantowany
23.11.2022

Środa

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie projektowanych zasad kwalifikowalności, wyboru wykonawców, realizacji i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć planowanych do wdrożenia w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny? Jakie są sposoby na zmniejszenie dotkliwości związanej z wnoszeniem wkładu własnego.

Pozyskana wiedza pozwoli przygotować się do tworzenia i realizacji nowych projektów, jak również ich oceny. Uczestniczki i uczestnicy zauważą najważniejsze różnice w kwalifikowalności wydatków wobec perspektywy 2014-2020, co pozwoli wykorzystać szanse jakie daje nowe rozdanie oraz zabezpieczyć ryzyka, które z nim się wiążą.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego (w tym ministerstw, urzędów marszałkowskich, powiatowych i gmin, spółek komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, sektora oświaty, organizacji pozarządowych) zamierzający korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS, FST) oraz pracowników instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.11.2022 (Środa)

Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027.

Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027:

  • matryca kwalifikowalności,
  • zakup nieruchomości,
  • wkład niepieniężny,
  • VAT – nadchodzi rewolucja?
  • cross-financing w EFRR/FS a EFS,
  • zakupy środków trwałych i amortyzacja,
  • trwałość projektów i przedsięwzięć,
  • wynagrodzenia personelu merytorycznego, zarządzającego projektem, w tym pomocy technicznej (dokumenty zaangażowania, „oddelegowanie”, premie, dodatki, rozliczanie czasu pracy) – nowe zasady,
  • różnice w kwalifikowalności w ramach projektów i przedsięwzięć dofinasowanych z FE 2021-2027 a Krajowego Planu Odbudowy.

Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości:

  • rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe) – analiza potencjalnych ryzyk na przykładach projektów,
  • realizacja i rozliczanie projektu rozliczanego metodami uproszczonymi.

Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027:

  • zasada konkurencyjności w nowej odsłonie,
  • elektronizacja zamówień,
  • zawieranie umów w sprawie zamówienia publicznego i realizacja umowy z wykonawcą.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-11-2022)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte