Termin szkolenia gwarantowany
14.07.2023

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zasad raportowania, określenie, które czynności mają być raportowane, a także sprawdzenie czy wdrożone procedury działają w JST i JO.

Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa, nałożyła między innymi na JST i JO obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej dotyczącej przeciwdziałaniu unikania raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Samo raportowanie do końca pandemii zostało zawieszone, ale zawieszenie to nie obejmuje wdrożenia wspomnianej procedury wewnętrznej. Za jej brak grozi kara od 2 mln zł do 10 mln. Ustawodawca nie przewidział niższej sankcji na podmiot zobowiązany do jej wdrożenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych w JST i JO oraz wszystkich osób, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę w obszarze przedmiotu szkolenia.

Prowadzący
dr Michał Szczypiór

trener, wykładowca, prelegent, autor licznych publikacji i artykułów dot. podatków JST i ich jednostek organizacyjnych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

14.07.2023 (Piątek)

Podstawy prawne wdrożenia schematów podatkowych w Polsce:

  • dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w doniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych:
   • założenia Dyrektywy,
   • przedmiot zainteresowania – odniesienie do JST i JO,
   • czas obowiązywania,
   • obowiązki Krajów członkowskich Unii Europejskiej,
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U z 2020r. 0.1325)
   • rozdział 11a Informacje o schematach podatkowych,
   • zakres porównawczy Dyrektywy Rady 2018/822 i ustawy Ordynacja podatkowa,
   • czemu miały służyć schematy w zamierzeniu Dyrektywy?
   • PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza a co na to Dyrektywa Rady?
   • schematy podatkowe w Trybunale Konstytucyjnym.
  • 86a ustawy Ordynacja podatkowa:
   • inna szczególna cecha rozpoznawcza w JST i JO,
   • korzystający – JST i JO,
   • korzyść podatkowa w JST i JO,
   • NSP – numer schematu podatkowego,
   • ogólna cecha rozpoznawcza w JST i JO,
   • podmiot powiązany.

Schemat podatkowy. Definicja oraz zakres zastosowania w JST I JO. RAPORT NIK z  przeprowadzonej kontroli m.in. MDR w organach władzy:

  • co to jest schemat podatkowy w JST i JO,
   • kryterium głównej korzyści w JSTI JO,
    • ogólna cecha rozpoznawcza,
    • szczególna cecha rozpoznawcza lub inna szczególna cecha rozpoznawcza.
  • schemat podatkowy standaryzowany,
  • schemat podatkowy transgraniczny,
  • udostępnienie,
  • uzgodnienie,
  • wdrażanie,
  • wspomagający,
  • raport NIK w zakresie kontroli m.in. schematów MDR w wybranych organach nr LWR.430.001.2020, Nr ewid. 17/2020/P/19/109/LWR,
   • brak procedur wewnętrznych,
   • brak raportowania do Szefa KAS,
   • pozostałe zarzuty NIK związane z realizacją obowiązków MDR– brak obowiązkowych narzuconych ustawą, procedur audytu.

Kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałania unikania raportowania w JST i JO – obowiązkowa dla podmiotów o przychodach/ kosztach w ujęciu rachunkowym, przekraczających 8mln zł.

Rzeczywiste raportowanie -MDR 1- MDR 3 w JST i JO. Raportowanie w okresie Covid19:

  • kto składa i do czego służy formularz MDR-1?
   • termin złożenia.
  • kto składa i do czego służy MDR 2?
   • termin złożenia.
  • kto składa i do czego służy MDR 3?
   • termin złożenia,
   • uprawnienia do podpisu.
  • szczególna rola i pozycja adwokatów, radców prawnych, adwokatów.
   • przypadki, kiedy wewnętrzny radca prawny to promotor,
   • przypadki, kiedy wewnętrzny radca prawny nie jest promotorem.
  • czy zatrudniając prawnika/ radcę in house trzeba mieć procedurę wewnętrzną?
  • tarcza 4.0 i zawieszenie obowiązków raportowania.

Kary za brak wysyłki schematów podatkowych oraz procedury wewnętrznej:

  • dwa rodzaje sankcji:
   • sankcje administracyjne,
   • minimalna sankcja od 2 do 10 mln złotych.
  • kara rzeczywista za brak raportowania:
   • kary mają być skuteczne, odstraszające, zniechęcające,
    • kara za brak wysyłki schematu od 750zł do ponad 21mln 600 tyś zł.

Akty prawne oraz broszura MF.

  • dyrektywa Rady 2018/822.
  • wyciąg z ustawy Ordynacja podatkowa.
  • broszura MF dotycząca schematów podatkowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-07-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-07-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte