Termin szkolenia gwarantowany
15.09.2021

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące  identyfikowania zdarzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych jako schematy podatkowe MDR. Na szkoleniu poruszone zostaną także zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi przez SLIM VAT 1 i 2.

Obszerny materiał, dotyczący raportowania MDR, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz  pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

15.09.2021 (Środa)

Proporcja i prewspółczynnik – prawo do odliczenia podatku VAT (informacyjnie):

  • stanowiska Ministerstwa Finansów oraz kierunek orzecznictwa sądowego w sprawach prewspółczynnika.

Korekta odliczeń VAT:

  • roczna, 5-letnia i 10-letnia,
  • wyliczone przykłady.

VAT w JST:

  • klauzula nadużycia prawa,
  • odmowa wydania interpretacji dotyczących odliczenia podatku VAT.

Informacje o schematach podatkowych (MDR) – identyfikacja schematu podatkowego.

Obowiązki raportowania i zastosowanie schematów:

  • zgłoszenia nowych schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Podatkowej,
  • zgłoszenia wykorzystywanych schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Podatkowej,
  • zobowiązani do przekazania informacji o schemacie podatkowym.

Co podlega raportowaniu:

  • schemat podatkowy,
  • schemat podatkowy standaryzowany,
  • schemat transgraniczny.

Schemat podatkowy – cechy wyróżniające:

  • kryterium głównej korzyści,
  • ogólne cechy rozpoznawcze,
  • współpraca z profesjonalnymi doradcami zewnętrznymi,
  • szczególne cechy rozpoznawcze,
  • inne szczególne cechy rozpoznawcze.

Ewidencjonowanie czynności/zdarzeń/uzgodnień:

  • przykładowa lista czynności/działań/uzgodnień, realizowanych cyklicznie przez pracowników Gminy/Miasta, które nie stanowią schematu podatkowego,
  • przykładowa lista czynności/działań/uzgodnień, realizowanych przez pracowników Gminy/Miasta, które wymagają każdorazowej weryfikacji, czy spełniają warunki uznania ich za schemat podatkowy.
  • dokumenty: protokół wstępnej weryfikacji MDR, wniosek o udzielenie informacji, oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.

Kontrola wewnętrzna. Szkolenia.

Procedura wewnętrzna dotycząca raportowania.

Zaniechanie obowiązków – wysokie sankcje karne.

Ważne zmiany w podatku – SLIM VAT 1 i 2.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-09-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-09-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

MDR – informacje o schematach podatkowych oraz SLIM VAT 1 i 2 w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych zmian

Online, 15.09.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi