Termin szkolenia gwarantowany
23.11.2023

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności mienia Skarbu Państwa.
Na szkoleniu zaprezentowane zostaną uniwersalne zasady gospodarki majątkiem obowiązujące w jsfp oraz zasady dotyczące likwidacji mienia Skarbu Państwa. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, osób odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami trwałymi, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych w JSFP.

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.11.2023 (Czwartek)

Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:

  • majątku trwałego,
  • pozostałych środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych.

Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:

  • zmiana miejsca użytkowania,
  • odłączenie części zestawu np. monitora;
  • przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.

Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:

  • wycena pojedynczych składników mienia ruchomego,
  • wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.

Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:

  • pojedynczy obiekt inwentarzowy,
  • zbiorczy obiekt inwentarzowy,
  • sieciowy obiekt inwentarzowy,
  • wbudowany w inny środek trwały.

Powoływanie komisji do:

  • oceny składników mienia ruchomego,
  • przeprowadzenia przetargu.

Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego:

  • sprzedaż,
  • nieodpłatne przekazanie, darowizna.

Zasady ustalania wartości rynkowej.

Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).

Sposoby zbycia mienia ruchomego wymagające zamieszczenia informacji w BIP.

Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

  • sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje),
  • dzierżawa,
  • najem,
  • nieodpłatne przekazanie,
  • darowizna,
  • sprzedaż mienia pracownikowi.

Likwidacja składników mienia ruchomego.

Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

Nakłady na składniki mienia ruchomego.

Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

  • czy jednostka może sprzedać rower osobie prywatnej?
  • czy każdy pracownik może kupić laptop?
  • czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
  • czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?

Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w JSFP.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-11-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-11-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte