30.06.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie definiowania, rozumienia i przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy z uwypukleniem aspektów psychologicznych ww. zjawisk.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.06.2023 (Piątek)

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy:

  • podstawowe definicje dotyczące mobbingu i dyskryminacji,
  • uwarunkowania mobbingu i dyskryminacji,
  • przyczyny powstawania mobbingu – czynniki sprzyjające,
  • rodzaje mobbingu i dyskryminacji.

Ofiary i sprawcy mobbingu oraz dyskryminacji (w tym molestowania seksualnego):

  • osobowość ofiar,
  • osobowość sprawcy,
  • charakterystyka mobbera jako przełożonego i pracownika,
  • taktyki mobbingu,
  • kiedy mobbing jest fałszywy,
  • katalog zachowań sprawcy i ofiary,
  • etapy mobbingu,
  • skutki mobbingu dla ofiary,
  • skutki mobbingu dla sprawcy,
  • skutki mobbingu dla organizacji.

Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu i dyskryminacji:

  • ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia występowania zjawiska mobbingu oraz dyskryminacji,
  • molestowanie seksualne jako przejaw dyskryminacji,
  • rola kadry kierowniczej,
  • budowa etycznej postawy, sposoby zarządzania konfliktem,
  • obrona przed mobbingiem, dyskryminacją w tym molestowaniem seksualnym,
  • wewnętrzna polityka antymobbingowa, antydyskryminacyjna,
  • komisja antymobbingowa (cele, zadania, narzędzia, sposób pracy),
  • szkolenia dla pracowników,
  • odpowiedzialność z tytułu mobbingu, dyskryminacji,
  • studium przypadków.

Prawne aspekty mobbingu i dyskryminacji:

  • geneza mobbingu i dyskryminacji w polskim prawie,
  • ustawowa definicja mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego,
  • mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy,
  • mobbing a dozwolone zachowanie pracodawcy,
  • obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w praktyce,
  • uprawnienia przysługujące ofiarom.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-06-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Online, 30.06.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi