02.11.2021

Wtorek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat etyki, mobbingu i dyskryminacji w pracy. Uczestnicy nabędą umiejętności reagowania w sytuacji zetknięcia z ofiarami i sprawcami mobbingu/dyskryminacji.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • techniki multimedialne
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sektora publicznego oraz biznesu, w tym dla HR/kadr i kadry kierowniczej.

Prowadzący
Iwona Sługocka

Menadżer, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze budowania wizerunku organizacji oraz komunikacji interpersonalnej w sektorze publicznym i biznesie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując 15 lat w służbie cywilnej oraz 8 lat jako menedżer w branży doradczo-szkoleniowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

02.11.2021 (Wtorek)

Psychologiczne uwarunkowania postaw etycznych w pracy.

Wartości i zasady w życiu zawodowym.

Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości.

Definicje oraz przepisy i wytyczne związane z tematem szkolenia: z obszaru mobbingu, dyskryminacji w pracy.

Wartości zawodowe a wartości organizacji.

Zjawisko mobbingu w organizacji (definicja, przyczyny, fazy, skutki).

Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji.

Radzenie sobie z mobbingiem i jego skutkami: wsparcie dla ofiar mobbingu i propozycje działań wobec sprawców mobbingu.

Linia orzecznicza sądów w obszarze mobbingu.

Ciężar dowodu w sprawach o mobbing.

Zadania dla pracodawcy i pracowników dotyczące przeciwdziałania mobbingowi.

Dyskryminacja w pracy.

  • w procesie rekrutacji, nawiązania stosunku pracy i rozwiązania stosunku pracy,
  • awans, premia – nagroda, dostęp do szkoleń a nierówne traktowanie.

Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację w pracy.

Linia orzecznicza sądów w sprawach dotyczących dyskryminacji w pracy.

Zadania dla pracodawcy i pracowników dotyczące niedyskryminowania w miejscu pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-10-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Mobbing i dyskryminacja w pracy

Online, 02.11.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi