11.12.2023

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy związanej z pojęciem mobbingu oraz dyskryminacji w zespole oraz przeciwdziałaniu ich występowaniu.

Jako uczestnik pozyskasz wiedzę na temat definicji oraz uwarunkowań występowania mobbingu, osobowości ofiar i sprawcy, a także ścieżki postępowania w przypadku występowania tych zjawisk.

Podczas szkolenia omówione zostaną także prawne aspekty mobbingu i dyskryminacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę zarządzającą i kierowniczą sektora publicznego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.12.2023 (Poniedzialek)

Mobbing i dyskryminacja w zespole:

  • podstawowe definicje,
  • uwarunkowania mobbingu i dyskryminacji,
  • przyczyny powstawania mobbingu i dyskryminacji,
  • rodzaje mobbingu.

Ofiary i sprawcy mobbingu:

  • osobowość ofiar,
  • osobowość sprawcy,
  • charakterystyka mobbera jako przełożonego i pracownika,
  • taktyki mobbingu,
  • kiedy mobbing jest fałszywy,
  • katalog zachowań sprawcy i ofiary,
  • etapy mobbingu,
  • skutki mobbingu dla ofiary,
  • skutki mobbingu dla sprawcy,
  • skutki mobbingu dla organizacji.

Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu:

  • ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia występowania zjawiska mobbingu,
  • rola kadry kierowniczej,
  • budowa etycznej postawy,
  • obrona przed mobbingiem,
  • wewnętrzna polityka antymobbingowa,
  • szkolenia dla pracowników,
  • odpowiedzialność z tytułu mobbingu.

Prawne aspekty mobbingu i dyskryminacji:

  • ustawowa definicja mobbingu,
  • mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy,
  • mobbing a dozwolone zachowanie pracodawcy,
  • obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w praktyce,
  • uprawnienia przysługujące ofiarom.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-12-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Vademecum kadry zarządzającej i kierowniczej – przeciwdziałanie zjawisku mobbingu i dyskryminacji w zespole

Online, 11.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi