04.09.2020

Piątek

10:00-14:00
Internet
299 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące  wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Metodyka
 • dyskusje
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

04.09.2020 (Piątek)

VAT w JST - klauzula nadużycia prawa:

  • odmowa wydania interpretacji dotyczących odliczenia podatku VAT.

Wybrane zagadnienia z zakresu VAT:

  • jakie zasady – zwolnione czy wyłączone (problemy podatkowe):
   • ekopiece, budowa instalacji fotowoltaicznych – VAT od dotacji i wpłat od mieszkańców – faktury i obciążenie – ewidencja,
   • projekty dotowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – co z VAT.
   • inwestycje własne oraz w obcych środkach trwałych – korekta VAT od inwestycji.

Prewspółczynnik i proporcja – odliczenie podatku VAT:

  • stanowiska Ministerstwa Finansów oraz kierunek orzecznictwa sądowego w sprawach prewspółczynnika,
  • stanowisko NIK – kontrole samorządów.

Korekta odliczeń VAT – roczna, 5-letnia i 10-letnia:

  • wyliczone przykłady.

„Split payment ”( MPP-zarządzenia i ewidencje) w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej.

Biała lista podatników:

  • obowiązki podatnika oraz sankcje za nie przestrzeganie przepisów,
  • zmiany COVID-19.

Nowy JPK od 1 lipca 2020 r. w samorządach:

  • z jakich elementów składają się struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7:
   • ich opis i oznaczenia,
  • czym charakteryzuje się ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K,
  • jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach sprzedaży:
   • struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K,
   • kody grup towarowych (GTU) w nowej strukturze JPK_VAT,
   • nowe oznaczenia i symbole,
  • jakie dane powinny być zawarte w ewidencjach zakupu:
   • struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K,
   • ich oznaczenia i symbole,
  • jak wygląda struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K oraz ujęcie korekt,
  • jak powinien wyglądać sposób prezentacji szczegółowych pozycji deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Zadania nietypowe w JST, w jednostkach budżetowych – COVID-19:

  • jak przeprowadzić i ewidencjonować (proces uchwalania, przekazywania  i ewidencjonowania środków na zadania związane z epidemią – w tym  podatek VAT.

Inne  zmiany.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. 

Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.

W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:

  • komputera/laptopa z systemem Windows,
  • komputerów MAC (Apple).
  • tabletu/smartphona.

Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału dot. sektora publicznego:
 • 299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01/09/2020)
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01/09/2020)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego:
 • 299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01/09/2020)
 • 349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01/09/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
 • certyfikat elektroniczny
 • materiały szkoleniowe
Koszt udziału nie obejmuje:
 • sprzętu komputerowego
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

MPP, Biała lista, JPK_V7M i JPK_V7K, prewspółczynnik i proporcja w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych – stanowiska organów kontrolnych (szkolenie online)

Internet, 04.09.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi