Termin szkolenia gwarantowany
26.08.2022

Piątek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych, poznają istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce oraz dowiedzą się, czy prawidłowo ujmują należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.08.2022 (Piątek)

Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

  • należności krótkoterminowe i długoterminowe,
  • przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
  • nadpłaty,
  • zaległości,
  • przedawnienia,
  • należności sporne i wątpliwe.

Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.

Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej – zasady, ewidencja.

Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

  • umorzenie należności,
  • odroczenie terminu płatności,
  • rozłożenie zaległości na raty.

Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:

  • upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
  • koszty upomnienia – zasady, zmiana wysokości,
  • wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
  • rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
  • kontrahent w likwidacji, upadłości,
  • postanowienia komornicze,
  • zakończenie postępowania egzekucyjnego,
  • koszty egzekucji.

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.

Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

  • potwierdzanie sald,
  • weryfikacja.

Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-08-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-08-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne