Termin szkolenia gwarantowany
13.02.2023

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Należności to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowe ich ustalenie, dochodzenie, stosowanie ulg to kluczowe aspekty, które definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem należności w obszarze ewidencji, klasyfikacji, sprawozdawczości i windykacji, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce, oraz dowiedzą się, czy prawidłowo ujmują należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.02.2023 (Poniedzialek)

Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

   • należności krótkoterminowe i długoterminowe,
   • przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
   • nadpłaty,
   • zaległości,
   • przedawnienia,
   • należności sporne i wątpliwe,

Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.

Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej – zasady, ewidencja.

Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

   • umorzenie należności,
   • odroczenie terminu płatności,
   • rozłożenie zaległości na raty.

Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:

   • upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
   • koszty upomnienia – zasady,
   • wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
   • rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
   • kontrahent w likwidacji, upadłości,
   • postanowienia komornicze,
   • zakończenie postępowania egzekucyjnego,
   • koszty egzekucji.

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.

Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

   • potwierdzanie sald,
   • weryfikacja.

Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.

Pytania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-02-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)