26.05.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Należności to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowe ich ustalenie, dochodzenie, stosowanie ulg to kluczowe aspekty, które definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem należności w obszarze ewidencji, klasyfikacji, sprawozdawczości i windykacji, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce, oraz dowiedzą się, czy prawidłowo ujmują należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.05.2023 (Piątek)

Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

a. należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b. przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
c. nadpłaty,
d. zaległości,
e. przedawnienia,
f. należności sporne i wątpliwe,

Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.

Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej – zasady, ewidencja.

Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

a. umorzenie należności,
b. odroczenie terminu płatności,
c. rozłożenie zaległości na raty.

Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:

a. upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b. koszty upomnienia – zasady,
c. wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
d. rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
e. kontrahent w likwidacji, upadłości,
f. postanowienia komornicze,
g. zakończenie postępowania egzekucyjnego,
h. koszty egzekucji.

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.

Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

a. potwierdzanie sald,
b. weryfikacja.

Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.

Pytania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-05-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Online, 26.05.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi