Termin szkolenia gwarantowany
25.09.2023

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych z obszaru ewidencji należności budżetowych. Program  został ułożony w taki sposób, aby zarówno przedstawić kompleksowo zagadnienia związane z kategoriami należności jak i uzupełnić i uporządkować wiedzę z tego zakresu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych JSFP oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane przedmiotem szkolenia.

Prowadzący
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.09.2023 (Poniedzialek)

Należności cywilnoprawne:

  • odroczenie terminu płatności,
  • rozłożenie zaległości na raty,
  • umorzenie należności.

Należności publicznoprawne.

Procedury postępowania z należnościami spornymi:

  • definicje i ewidencja,
  • postępowanie na drodze sadowej.

Należności uboczne, rekompensata za koszty odzyskiwania należności (“40 euro”).

Należności wątpliwe.

Przedawnienie – terminy, zasady i skutki.

Należności przedawnione, umorzone i nieściągalne.

Ewidencja należności krótko- i długoterminowych. Zastosowanie kont 221, 226 i 840.

Ewidencja wpływów do wyjaśnienia.

Nadpłaty w dochodach budżetowych.

Odpisy aktualizujące należności.

Naliczanie i rozliczanie odsetek, terminy i sposób naliczania.

Inwentaryzacja należności na przełomie roku.

Polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości i ujęcia należności.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-09-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-09-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte