Termin szkolenia gwarantowany
05.11.2021

Piątek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z  bezpłatnymi narzędziami internetowymi, przydatnymi podczas prowadzenia działań animacyjnych w internecie.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zarówno narzędzia służące do komunikacji, aktywizujące i angażujące uczestników, jak i te ułatwiające pracę z grupą i wspólną pracę twórczą. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia poznają również różne przykłady działań animacyjnych w internecie oraz podzielą się swoimi doświadczeniami i inspiracjami. Potem wspólnie zaprojektują działanie animacyjne online, odpowiadające na potrzeby wybranej grupy odbiorców.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji kultury (muzeów, domów kultury, bibliotek), a także instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i firm, prowadzących animacje i warsztaty online dla różnych grup odbiorców, którzy szukają inspiracji oraz przydatnych i bezpłatnych narzędzi cyfrowych.

Prowadzący
Sylwia Żółkiewska

Projektantka, ekspertka w dziedzinie nowych technologii dla kultury i edukacji, konsultantka, animatorka kultury, edukatorka i wykładowczyni (UW, PJATK).

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

05.11.2021 (Piątek)

Wprowadzenie i przedstawienie planu szkolenia.

Zebranie potrzeb i oczekiwań.

Jak prowadzić działania animacyjne w internecie? 

  • platformy, metody, techniki, narzędzia,
  • dobre praktyki – przykłady inspirujących działań animacyjnych online z Polski i ze świata.

Prezentacja bezpłatnych narzędzi cyfrowych aktywizujących i pobudzających kreatywność uczestniczek i uczestników działań animacyjnych online (m.in. Google Jamboard, Padlet, Google Tour Creator, Thinglink, Mentimeter, Worldwall):

  • testy wybranych narzędzi,
  • przykłady zastosowania w działaniach animacyjnych,
  • dyskusja.

Projektowanie działania animacyjnego online dla wybranej grupy odbiorców za pomocą technik i narzędzi projektowania zorientowanego na użytkownika (praca w grupach):

  • prezentacja projektów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-11-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Narzędzia cyfrowe w pracy animatora kultury i projektowanie działań animacyjnych w sieci

Online, 05.11.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi