Termin szkolenia gwarantowany
23.05.2023

Wtorek

Łódź/Online
od 599 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu w sposób praktyczny zwrócić uwagę uczestnikom na prawidłowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych szczególnie na tą część działalności jednostek sektora finansów publicznych, w których powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących zasad prawidłowego jej prowadzenia.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz wszystkich innych zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.05.2023 (Wtorek)

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych niezbędna do ustalenia prawidłowych zasad regulujących gospodarkę finansową:

  • co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady najczęstszych błędów itp.

Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w ewidencji księgowej.

RIO o błędach w dowodach księgowych, kasowych i magazynowych.

Powierzenie obowiązków jako warunek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

  • wzór „Niezbędne składniki dokumentu stwierdzającego powierzenie pracownikom obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i/lub rachunkowości”.

Analiza wraz z przykładami wybranymi z najczęściej występujących nieprawidłowości skutkującymi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych m.in. w zakresie:

  • wydatków budżetowych to miedzy innymi,
   • podstawowe informacje, ewidencja i klasyfikacja,
   • wydatek budżetowy a koszt – zwrot wydatków czy dochód ?
   • zasada kasowa i zasada memoriałowa,
    • koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego ( sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji),
    • jak prawidłowo należy postępować z przeterminowanymi fakturami?
    • nielegalne wykorzystywane środki ZFŚS itp.

Zaangażowanie wydatków – zwrócenie uwagi na nieprawidłowości ich ewidencji w zakresie :

  • zapewnienia prawidłowości ewidencjonowania zaangażowania,
  • istotnych różnic między zobowiązaniem a zaangażowaniem,
  • zasad ujmowania zaangażowania w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 (państwowe) i Rb-28S (samorządowe), – rodzajów dokumentów, które powinny stanowić,
  • podstawę zapisu zaangażowania,
  • wydatków w księgach rachunkowych, itp.,

Dochody budżetowe, (przychody a dochody) – pojęcie – przypisane i nieprzypisane, podział wg rodzaju i zasady ich ewidencji na kontach.

Konsekwencje niedochodzenia należności i odsetek za zwłokę w sektorze publicznym.

Przeanalizowanie uwag na różnice miedzy remontem a ulepszeniem majątku trwałego itp. na podstawie przykładów.

Inwentaryzacja – błędy przebiegu spisu i dokumentacji (liczne przykłady nieprawidłowości kwestionowane przez służby kontrolne) – odpowiedzialność poszczególnych osób.

Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego/skarbnika oraz pozostałych pracowników.

Znaczenie regionalnych komisji orzekających i ich działalność jako organu właściwego w sprawach oceny naruszeń dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia.

Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i innych służb kontrolnych do różnych zapytań.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Focus***
ul. Łąkowa 23/25
90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte