Termin szkolenia gwarantowany
24.03.2022

Czwartek

Łódź/Online
od 549 PLN
Cel

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych to część działalności jednostek sektora finansów publicznych, w której powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących zasad prawidłowego jej prowadzenia.

Spowodowane jest to między innymi tym, że część z obowiązujących reguł wynika z praktyki rachunkowości a nie z uregulowań prawnych, jak również  tym, że wiele problemów budzi w jednostkach prawidłowe stosowanie szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących w sektorze publicznym.

Celem szkolenia jest więc szczególne zwrócenie uwagi na te nieprawidłowości, które najczęściej są kwestionowane przez służby kontrolne i te które skutkują  naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, skarbników i pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Danuta Kaźmierczak

Specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej. Doświadczona praktyczka z długoletnim stażem pracy jako główna księgowa w jednostce budżetowej oraz autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.03.2022 (Czwartek)

Podstawowa dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych niezbędna do ustalenia prawidłowych zasad regulujących gospodarkę finansową (co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady najczęstszych błędów).

Zadania i zakres obowiązków dotyczących prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej, powierzanych głównym księgowym/skarbnikom oraz pozostałym pracownikom w ramach systemu kontroli finansowej w tym m.in.:

  • mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w ewidencji księgowej JSFP,
  • obowiązkowe elementy dokumentu potwierdzającego przekazanie obowiązków głównemu księgowemu/skarbnikowi i pozostałym pracownikom z zakresu gospodarki finansowej i/lub rachunkowości,
  • powierzenie obowiązków jako warunek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • wzór: „Niezbędne składniki dokumentu stwierdzającego powierzenie pracownikom obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i/lub rachunkowości.

Analiza wraz z przykładami wybranymi z najczęściej występujących nieprawidłowości skutkującymi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych m.in. w zakresie:

  • dokonywania wydatków,
  • zaciągania zobowiązań,
  • nieterminowych zapłat,
  • rozliczania dotacji,
  • kontroli zarządczej,
  • inwentaryzacji i sprawozdawczości budżetowej itp.

Zaangażowanie wydatków – zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie ich ewidencji w zakresie:

  • zapewnienia prawidłowości ewidencjonowania zaangażowania,
  • istotnych różnic między zobowiązaniem a zaangażowaniem,
  • zasad ujmowania zaangażowania w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 (państwowe) i Rb-28S (samorządowe),
  • rodzajów dokumentów, które powinny stanowić podstawę zapisu zaangażowania wydatków w księgach rachunkowych itp.

Konsekwencje niedochodzenia należności w sektorze publicznym.

Znaczenie regionalnych komisji orzekających i ich działalność jako organu właściwego w sprawach oceny naruszeń dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia.

Zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie przykładów i orzeczeń GKO.

Przykłady czynów zabronionych, do których można stosować instytucję wyłączenia dochodzenia odpowiedzialności.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Focus***
ul. Łąkowa 23/25
90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-03-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-03-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-03-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-03-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte