Termin szkolenia gwarantowany
29.05.2023

Poniedzialek

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.

Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości i zasady sięgania po środki unijne na potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu dystrybucji i kontroli środków unijnych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8:30 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027, Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji lub reformy oraz jednostki wspierające w KPO).

Do udziału zapraszamy m. in.: urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) i/lub Krajowego Planu Odbudowy.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.05.2023 (Poniedzialek)

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027:

  • nowy podział środków europejskich,
  • nowe cele polityki – czyli na co są nowe środki unijne,
  • nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym  Planem Odbudowy,
  • szanse i ryzyka nowego okresu programowania.

Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy.

Pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi:

  • elektroniczne wnioski o dofinansowanie WOD2021, SOWA2021 i lokalne systemy informatyczne,
  • SL2021 – nowe narzędzie rozliczania projektów,
  • baza konkurencyjności i nowości w zamówieniach zgodnych z zasadą konkurencyjności.

Nowe zasady finansowania projektów:

  • sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe,
  • montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny,
  • studium przypadku.

Najważniejsze zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027:

  • matryca kwalifikowalności,
  • VAT – nadchodzi rewolucja?
  • zakupy środków trwałych w EFS,
  • trwałość projektów i przedsięwzięć,
  • wynagrodzenia personelu,
  • uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-05-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte