Termin szkolenia gwarantowany
12-13.05.2022
Online
od 1049 PLN
Cel

Szkolenie pozwoli zapoznać się uczestnikom z nowymi obowiązkami dotyczącymi rejestrowania umów, z zasadami Programu Modernizacji dla straży pożarnej, kontroli dokumentów, klasyfikacją budżetową i wydatkami niewygasającymi w straży pożarnej. Omówione zostaną czynności ewidencyjno-rozliczeniowe, KRS Nr 11, założenia Programu Modernizacji a nowe przedsięwzięcie realizowane przez straż pożarną w zakresie inwestycji budowlanych.

W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów wraz z harmonogram znajdują się w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek państwowej straży pożarnej.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.05.2022 (Czwartek)

Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla straży pożarnej – nowy rejestr umów od 01.07.2022 r.:

  • elementy obligatoryjne rejestru umów,
  • wartość przedmiotu,
  • termin zamieszczania umów w rejestrze,
  • sankcje karne,

Zaangażowanie wydatków a plan finansowy straży pożarnej:

  • plan finansowy a zaciąganie zobowiązań,
  • pojęcie zobowiązania, dokumentowanie i ewidencja,
  • angażowanie umów, decyzji, równoważników, uposażeń i innych postanowień oraz ujęcie zaangażowania w sprawozdawczości budżetowej.

Nowe obowiązki ewidencyjne w zakresie Programu Modernizacji dla straży pożarnej:

  • omówienie poszczególnych przedsięwzięć oraz zakres przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Programu Modernizacji,
  • program Modernizacji w zakresie uposażeń i wynagrodzeń – zaangażowanie, ewidencja pozabilansowa,
  • wprowadzenie zmian do zakładowego planu kont,
  • wzory pieczątek stosowane do opisu merytorycznego.

Rezerwy celowe realizowane w 2022 roku przez straż pożarną:

  • zasady naliczania i rozliczania,
  • ewidencja pozabilansowa.

Elementy kontroli, dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy:

  • wstępna kontrola dokumentów,
  • kontrola formalna i rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna i jej znaczenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

13.05.2022 (Piątek)

Czynności ewidencyjno-rozliczeniowe:

  • bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
  • okres przejściowy, zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego a znaczenie memoriału,
  • grupy dokumentów księgowych.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” – Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów rok 2017 poz. 1015:

  • wszelkie czynności faktyczne i prawne skutkujące ujęciem w księgach rachunkowych jednostki środka trwałego,
  • rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
  • rodzaje ulepszeń,
  • nakłady na bieżącą eksploatację.

Program Modernizacji a nowe przedsięwzięcie realizowane przez straż pożarną w zakresie inwestycji budowlanych.

Remont, konserwacja a ulepszenie – wyjaśnienie różnic w świetle interpretacji prawnych.

Umowa na roboty remontowe:

  • omówienie podstawowych elementów,
  • termin płatności,
  • kary umowne a obowiązki merytoryczne,
  • opis merytoryczny.

Wybrane elementy z klasyfikacji budżetowej – najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in.:

  • 421 a par.: 422, 423, 427, 430,
  • stosowania paragrafu 4340,
  • jak zaklasyfikować: umowę o dzieło, nagrody konkursowe, wydatki na szkolenia czy podróże służbowe.

Wydatki niewygasające realizowane przez straż pożarną w 2022 roku – czynności ewidencyjno-rozliczeniowe:

  • opis merytoryczny faktur,
  • termin wydatkowania środków.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-05-2022)
 • 1049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-05-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Nowe obowiązki dla straży pożarnej w świetle najnowszych zmian w 2022 r.

Online, 12.05.2022 - 13.05.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi