Termin szkolenia gwarantowany
20-21.01.2022
Online
od 1199 PLN
Cel

Szkolenie przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych. Zostaną omówione zagadnienia związane z dyscypliną finansów publicznych, elementy kontroli, zasady opisu faktur. Poruszone zostaną kwestie podróży służbowych i inwentaryzacji oraz klasyfikacji budżetowej.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.01.2022 (Czwartek)

Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych – nowy rejestr umów od 01.07.2022 r.:

  • elementy obligatoryjne rejestru umów,
  • wartość przedmiotu,
  • termin zamieszczania umów w rejestrze,
  • sankcje karne.

Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych ws. działań informacyjnych w ramach zadań finansowanych z budżetu państwa lub funduszy celowych od 25.06.2021 r.

Elementy kontroli:

  • wstępna kontrola dokumentów głównego księgowego – rola i znaczenie,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna,
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Zaciąganie zobowiązań a plan finansowy:

  • ustawa prawo zamówień publicznych w świetle finansów publicznych od strony finansowo-księgowej, za co odpowiada główny księgowy, podpisanie umowy i zaciągnięcie zobowiązania a plan finansowy.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów rok 2017 poz. 1015:

  • wszelkie czynności faktyczne i prawne skutkujące ujęciem w księgach rachunkowych jednostki środka trwałego,
  • rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
  • poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
  • rodzaje ulepszeń,
  • nakłady na bieżącą eksploatację.

Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic, oraz w świetle interpretacji prawnych.

Umowa na roboty remontowe:

  • omówienie podstawowych elementów,
  • termin płatności,
  • kary umowne.

Opis faktur, w tym za roboty remontowe.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

21.01.2022 (Piątek)

Polski Ład: nowy termin płatności składek ZUS, kalkulator wynagrodzeń.

Zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany:

  • zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
  • zdarzenia po dniu bilansowym; rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym,
  • ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym.

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansów-księgowy:

  • dekretowanie dokumentów,
  • numerowanie dokumentów,
  • grupowanie dokumentów.

Wybrane elementy z inwentaryzacji:

  • termin inwentaryzacji,
  • nowe stanowisko MF w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym drogą weryfikacji,
  • inwentaryzacja zobowiązań i należności,
  • potwierdzenie sald.

Druki ścisłego zarachowania:

  • księga druków,
  • karta wzorów podpisu,
  • kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

Dyscyplina finansów publicznych – katalog, osoby odpowiedzialne.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2022)
 • 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte