18.07.2022

Poniedzialek

Online
od 449 PLN
Cel

Obecnie toczą się prace nad zmianą wielu przepisów prawa pracy. Obejmują one m.in. na stałe wprowadzenie do przepisów Kodeksu pracy pracy zdalnej i rozszerzenie możliwości badania na obecność alkoholu (jak również wprowadzenie po raz pierwszy możliwości badania na obecność narkotyków) – projekt zmian Kodeksu pracy trafił do Sejmu – oraz zmianę wysokości diety za czas podróży służbowych na terenie kraju. Szkolenie ma na celu przedstawienie informacji o wspomnianych zmianach.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za zatrudnianie i organizację pracy podległych pracowników.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

18.07.2022 (Poniedzialek)

Praca zdalna:

  • praca zdalna w miejsce telepracy,
  • pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie,
  • uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej,
  • wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej,
  • zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną (m.in. opiekującą się dzieckiem do lat 4),
  • porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, regulamin telepracy lub indywidualne porozumienie z pracownikiem,
  • obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu,
  • obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną (m.in. zapewnienie narzędzi i materiałów),
  • wyłączenie spod przychodów pracownika świadczeń związanych z pokrywaniem kosztów pracy zdalnej,
  • kontrola pracy zdalnej,
  • zmiana formy w jakiej składane są przez pracownika wnioski, dla których Kodeks pracy przewiduje formę pisemną,
  • praca zdalna okazjonalna – uproszczone zasady.

Alkohol i narkotyki:

  • kontrola prewencyjna – kiedy dopuszczalna?
  • kontrola pracowników i zleceniobiorców,
  • przetwarzanie danych o badaniu i jego wynikach,
  • zmiana przepisów wewnętrznych,
  • niedopuszczenie do pracy.

Nowa wysokość diety „krajowej”:

  • podwyższenie diety do 38 zł,
  • nowe stawki ryczałtów noclegowych i ryczałtów na jazdy lokalne,
  • naliczenie diety dla podróży trwającej w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-07-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-07-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Nowelizacja Kodeksu Pracy 2022 r. – praca zdalna, badania na obecność alkoholu i środków podobnie działających, diety w podróżach krajowych

Online, 18.07.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi