Brak wolnych miejsc
25-27.05.2022
Kazimierz Dolny
od 1699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 planowanego do uruchomienia w II połowie 2022 r.

Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020. Przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych.

Uczestniczki i uczestnicy zobaczą różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy, zauważą ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.

Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 16:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg.

Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do podmiotów zamierzających korzystać z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) oraz pracowników instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje, Stowarzyszenia i Fundusze pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej lub Wdrażającej).

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.05.2022 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

Dzień 2

26.05.2022 (Czwartek)

Nowy okres programowania na lata 2021-2027:

  • polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów,
  • nowy podział środków europejskich,
  • nowe cele polityki,
  • nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy,
  • szanse i ryzyka nowego okresu programowania.

Nowe zasady finansowania projektów:

  • różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta,
  • nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte,
  • mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe.

Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowego Planu Odbudowy:

  • wsparcie na badania i innowacje dla nauki i przemysłu,
  • wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw,
  • cyfryzacja – szerokopasmowy Internet, e-usługi, digitalizacja zasobów nauki, kultury, administracji publicznej, cyfryzacja procesów w sektorze publicznym i prywatnym, cyberbezpieczeństwo,
  • poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii,
  • infrastruktura energetyczna,
  • wsparcie dla miast – zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska,
  • wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej,
  • inwestycje w ochronę przyrody i turystykę,
  • wsparcie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój kultury,
  • wsparcie ochrony zdrowia – inwestycje w szpitale, ambulatoryjną i podstawową opiekę zdrowotną, oddziały ratunkowe, uzdrowiska oraz aktualny i przyszły personel służby zdrowia i zawodów związanych z ochroną zdrowia,
  • wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, intermodalnego, lotniczego, morskiego i rzecznego,
  • wsparcie rynku pracy,
  • usługi społeczne i zdrowotne,
  • włączenie i integracja społeczna,
  • wsparcie opieki nad dziećmi,
  • inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
  • wsparcie szkolnictwa wyższego,
  • równość, integracja i niedyskryminacja.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

27.05.2022 (Piątek)

Linia demarkacyjna – Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy.

System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich.

Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania.

Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027:

  • matryca kwalifikowalności,
  • wynagrodzenia personelu,
  • VAT,
  • zakupy środków trwałych,
  • trwałość projektu,
  • wybór wykonawców,
  • uproszczone formy rozliczania wydatków,
  • systemy informatyczne wspierające realizację projektów.

Kontrola prawidłowości realizacji projektów i przedsięwzięć w latach 2022-2029.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Villa Bohema***
ul. Małachowskiego 12
24-120 Kazimierz Dolny

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 5 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 1-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
 • 2199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2022)
 • 2399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2022)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 2-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
 • 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2022)
 • 2199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2022)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu (na sali), wyżywienie (obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2022)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2022)

Brak wolnych miejsc