Termin szkolenia gwarantowany
12-14.10.2022
Zakopane
od 1699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 planowanego do uruchomienia w II połowie 2022 r.

Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020. Przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych.

Uczestniczki i uczestnicy zobaczą różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy, zauważą ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.

Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 16:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg.

Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego (w tym ministerstw, urzędów marszałkowskich, powiatowych i gmin, spółek komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, sektora oświaty, organizacji pozarządowych) zamierzający korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS, FST) oraz pracowników instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
14.12.2022 Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – jak przygotować się do nowych wyzwań Online Ingrid Szrajer Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

12.10.2022 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

Dzień 2

13.10.2022 (Czwartek)

Nowy okres programowania na lata 2021-2027:

  • polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów,
  • nowy podział środków europejskich,
  • nowe cele polityki,
  • nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy,
  • szanse i ryzyka nowego okresu programowania.

Nowe zasady finansowania projektów:

  • różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta,
  • nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte,
  • mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe.

Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowego Planu Odbudowy:

  • wsparcie na badania i innowacje dla nauki i przemysłu,
  • wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw,
  • cyfryzacja – szerokopasmowy Internet, e-usługi, digitalizacja zasobów nauki, kultury, administracji publicznej, cyfryzacja procesów w sektorze publicznym i prywatnym, cyberbezpieczeństwo,
  • poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii,
  • infrastruktura energetyczna,
  • wsparcie dla miast – zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska,
  • wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej,
  • inwestycje w ochronę przyrody i turystykę,
  • wsparcie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój kultury,
  • wsparcie ochrony zdrowia – inwestycje w szpitale, ambulatoryjną i podstawową opiekę zdrowotną, oddziały ratunkowe, uzdrowiska oraz aktualny i przyszły personel służby zdrowia i zawodów związanych z ochroną zdrowia,
  • wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, intermodalnego, lotniczego, morskiego i rzecznego,
  • wsparcie rynku pracy,
  • usługi społeczne i zdrowotne,
  • włączenie i integracja społeczna,
  • wsparcie opieki nad dziećmi,
  • inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
  • wsparcie szkolnictwa wyższego,
  • równość, integracja i niedyskryminacja.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

14.10.2022 (Piątek)

Linia demarkacyjna – Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy.

System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich.

Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania.

Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027:

  • matryca kwalifikowalności,
  • wynagrodzenia personelu,
  • VAT,
  • zakupy środków trwałych,
  • trwałość projektu,
  • wybór wykonawców,
  • uproszczone formy rozliczania wydatków,
  • systemy informatyczne wspierające realizację projektów.

Kontrola prawidłowości realizacji projektów i przedsięwzięć w latach 2022-2029.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Aquarion****
ul. Jagiellońska 29
34-500 Zakopane

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 10 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia).

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 12-14.10) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-09-2022)
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-09-2022)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 12-14.10) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-09-2022)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-09-2022)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (1 noc, 13-14.10) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-09-2022)
 • 2249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-09-2022)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (1 noc, 13-14.10) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-09-2022)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-09-2022)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu (w hotelu), wyżywianie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-09-2022)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-09-2022)
Uwagi:
Przed zgłoszeniem na szkolenie prosimy o kontakt z organizatorem pod nr tel. 22 468 88 87 w celu zweryfikowania dostępności pokoi w hotelu.

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte