12-14.10.2022
Zakopane
od 1599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do nowego okresu programowania na lata 2021-2027 planowanego do uruchomienia w II połowie 2022 r.

Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020. Przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych.

Uczestniczki i uczestnicy zobaczą różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy, zauważą ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.

Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 16:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg.

Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do podmiotów zamierzających korzystać z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) oraz pracowników instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje, Stowarzyszenia i Fundusze pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej lub Wdrażającej).

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.10.2022 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

Dzień 2

13.10.2022 (Czwartek)

Nowy okres programowania na lata 2021-2027:

  • polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów,
  • nowy podział środków europejskich,
  • nowe cele polityki,
  • nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – różnice pomiędzy Polityką Spójności a Krajowym Planem Odbudowy,
  • szanse i ryzyka nowego okresu programowania.

Nowe zasady finansowania projektów:

  • różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta,
  • nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte,
  • mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe.

Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowego Planu Odbudowy:

  • wsparcie na badania i innowacje dla nauki i przemysłu,
  • wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw,
  • cyfryzacja – szerokopasmowy Internet, e-usługi, digitalizacja zasobów nauki, kultury, administracji publicznej, cyfryzacja procesów w sektorze publicznym i prywatnym, cyberbezpieczeństwo,
  • poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii,
  • infrastruktura energetyczna,
  • wsparcie dla miast – zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska,
  • wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej,
  • inwestycje w ochronę przyrody i turystykę,
  • wsparcie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój kultury,
  • wsparcie ochrony zdrowia – inwestycje w szpitale, ambulatoryjną i podstawową opiekę zdrowotną, oddziały ratunkowe, uzdrowiska oraz aktualny i przyszły personel służby zdrowia i zawodów związanych z ochroną zdrowia,
  • wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, intermodalnego, lotniczego, morskiego i rzecznego,
  • wsparcie rynku pracy,
  • usługi społeczne i zdrowotne,
  • włączenie i integracja społeczna,
  • wsparcie opieki nad dziećmi,
  • inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
  • wsparcie szkolnictwa wyższego,
  • równość, integracja i niedyskryminacja.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

14.10.2022 (Piątek)

Linia demarkacyjna – Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy.

System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich.

Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania.

Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027:

  • matryca kwalifikowalności,
  • wynagrodzenia personelu,
  • VAT,
  • zakupy środków trwałych,
  • trwałość projektu,
  • wybór wykonawców,
  • uproszczone formy rozliczania wydatków,
  • systemy informatyczne wspierające realizację projektów.

Kontrola prawidłowości realizacji projektów i przedsięwzięć w latach 2022-2029.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Aquarion**** Zakopane
ul. Jagiellońska 29
34-500 Zakopane

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 1-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-09-2022)
 • 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-09-2022)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 2-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-09-2022)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-09-2022)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu (na sali), wyżywienie (obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
 • 1599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-09-2022)
 • 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-09-2022)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – kompendium wiedzy do wykorzystania w 2022 r.

Zakopane, 12.10.2022 - 14.10.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi