Termin szkolenia gwarantowany
21-22.10.2021
Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sporządzania opisów stanowisk pracy, przeprowadzania wartościowania oraz sporządzania ocen okresowych z profesjonalnie przeprowadzoną rozmową oceniającą i konstrukcją IPRZ zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów obowiązującymi w służbie cywilnej.

Oprócz omówienia metodologii sporządzania opisów stanowisk i wartościowania w służbie cywilnej poruszony zostanie aspekt analizy, znaczenia i wykorzystania opisów stanowisk w kontekście innych narzędzi ZZL oraz zasady tworzenia przedziałów punktowych i budowy taryfikatora płac. Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu umiejętności tworzenia opisów i przeprowadzenia wartościowania wybranych opisów stanowisk pracy.

Celem szkolenia jest także zapoznanie się uczestników z zasadami profesjonalnego przeprowadzania i wdrażania nowych zasad ocen okresowych w służbie cywilnej (zarówno oceny okresowej jak i pierwszej oceny okresowej w służbie cywilnej) oraz nabycie umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej i konstrukcji IPRZ.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do kierownictwa i pracowników działów personalnych oraz wszystkich innych osób sporządzających opisy stanowisk pracy i wartościowania w służbie cywilnej, a także dokonujących ocen okresowych i tworzących IPRZ.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.10.2021 (Czwartek)

BLOK I: OPISY STANOWISK PRACY I WARTOŚCIOWANIE W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Zapoznanie uczestników z genezą i pojęciem analizy i opisu stanowiska pracy:

  • podstawowe pojęcia dotyczące opisów stanowisk pracy,
  • rola działu personalnego w zakresie tworzenia opisów stanowisk.

Uświadomienie znaczenia i możliwości wykorzystania nowego opisu stanowiska pracy:

  • wykorzystanie opisów stanowisk w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.

Zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania nowych opisów stanowisk pracy:

  • cel sporządzania opisów,
  • metody, techniki,
  • najczęściej popełniane błędy,
  • sposoby weryfikacji.

Omówienie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 57 z dnia 24 lipca 2015 zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej:

  • omówienie zarządzenia w części poświęconej nowym opisom stanowisk.

Wyjaśnienie pojęcia i zasad ogólnych wartościowania pracy:

  • wartościowanie pracy – założenia, zasady, cel i metody,
  • korzyści wynikające z wartościowania stanowisk pracy,
  • podstawowe błędy związane z przeprowadzaniem wartościowania,
  • kryteria wartościowania (waga, analiza według przyjętych kryteriów).

Omówienie różnych metod wartościowania stanowisk pracy:

  • metody nieanalityczne,
  • metody analityczne.

Przeprowadzenie wartościowania zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 57 z dnia 24 lipca 2015 zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej:

  • omówienie systemu wartościowania stanowisk pracy,
  • wady i zalety metody analityczno-punktowej,
  • omówienie procesu przeprowadzania wartościowania,
  • warsztat doskonalący umiejętności przeprowadzania wartościowania,
  • rola zespołu wartościującego,
  • konstruowanie przedziałów punktowych.

Omówienie zasad dobrych praktyk w zakresie wartościowania w służbie cywilnej:

  • planowanie procesu wartościowania,
  • organizacja zasobów Urzędu,
  • przeprowadzanie wartościowania z punktu widzenia funkcjonowania Urzędu.

Taryfikator płac (cel, techniki konstruowania, ustalanie płac dla poszczególnych stanowisk).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

22.10.2021 (Piątek)

BLOK II: OCENY OKRESOWE, ROZMOWA OCENIAJĄCA I IPRZ W SŁUŻBIE CYWILNEJ

System ocen okresowych pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:

  • system ocen pracowniczych – założenia, zasady,
  • kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem systemu i sposoby radzenia sobie z nimi,
  • powody wypaczania systemu ocen,
  • błędy we wdrażaniu systemu ocen,
  • oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych,
  • zadania szefa związane z systemem ocen,
  • oceny okresowe a motywacja do pracy.

Zasady oceny okresowej w służbie cywilnej:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca  2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny).

Rozmowa oceniająca:

  • techniki przeprowadzania rozmów oceniających,
  • sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
  • rozmowa oceniająca w służbie cywilnej,
  • sytuacje trudne podczas rozmów oceniających,
  • najczęściej popełniane błędy.

Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego w kontekście systemu ocen okresowych:

  • metodyka tworzenia IPRZ,
  • arkusze do tworzenia IPRZ stosowane w służbie cywilnej,
  • cykl powstawania IPRZ,
  • rozmowy rozwojowe (zasady, techniki i metody),
  • dobre praktyki w zakresie tworzenia i realizowania IPRZ.

System ocen okresowych i IPRZ w kontekście innych aspektów polityki personalnej:

  • wynagrodzenia,
  • polityka szkoleniowa,
  • awanse.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2021)
 • Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

System sporządzania opisów stanowisk pracy, wartościowania oraz ocen okresowych z profesjonalnie przeprowadzoną rozmową oceniającą i konstrukcją IPRZ w służbie cywilnej

Online, 21.10.2021 - 22.10.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi