07.10.2021

Czwartek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z zasadami profesjonalnego przeprowadzania i wdrażania zasad ocen okresowych prokuratorów oraz nabycie umiejętności budowy i realizacji ścieżki rozwoju zawodowego z nastawieniem na aspekt psychologiczny dokonania oceny.

Na szkoleniu, oprócz omówienia standardowych zasad sytemu ocen okresowych, poruszony zostanie aspekt budowy i realizacji Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego a także zastosowanie technik oceny w kontekście innych narzędzi ZZL.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących oceny okresowej podległych prokuratorów.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.10.2021 (Czwartek)

System ocen okresowych pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:

  • system ocen pracowniczych – założenia, zasady,
  • kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem systemu i sposoby radzenia sobie z nimi,
  • powody wypaczania systemu ocen,
  • błędy we wdrażaniu systemu ocen,
  • oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 lipca 2013 w sprawie okresowej oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratora.

Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego – jako ścieżka kariery:

  • metodyka tworzenia IPRZ,
  • arkusze do tworzenia IPRZ,
  • cykl powstawania IPRZ,
  • rozmowy rozwojowe (zasady, techniki i metody),
  • dobre praktyki w zakresie tworzenia i realizowania IPRZ.

Rozmowa rozwojowa:

  • techniki przeprowadzania rozmów rozwojowych,
  • sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
  • rozmowa rozwojowa,
  • sytuacje trudne podczas rozmów rozwojowych,
  • najczęściej popełniane błędy.

System ocen okresowych w kontekście innych aspektów polityki personalnej:

  • wynagrodzenia,
  • polityka szkoleniowa,
  • awanse.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-10-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

System ocen okresowych prokuratorów z profesjonalnie przygotowaną ścieżką kariery zawodowej

Online, 07.10.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi