Termin szkolenia gwarantowany
02.12.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z zasadami profesjonalnego przeprowadzania i wdrażania nowych zasad ocen okresowych w służbie cywilnej (zarówno oceny okresowej jak i pierwszej oceny okresowej w służbie cywilnej) oraz nabycie umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej i konstrukcji IPRZ.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierownictwa i pracowników działów personalnych oraz wszystkich innych osób dokonujących ocen okresowej w służbie cywilnej i tworzących IPRZ.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

02.12.2020 (Środa)

Nowy system ocen okresowych pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:

  • system ocen pracowniczych – założenia, zasady,
  • kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem systemu i sposoby radzenia sobie z nimi,
  • powody wypaczania systemu ocen,
  • błędy we wdrażaniu systemu ocen,
  • oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych,
  • zadania szefa związane z systemem ocen,
  • oceny okresowe a motywacja do pracy.

Zasady oceny okresowej w służbie cywilnej:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca  2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny).

Rozmowa oceniająca:

  • techniki przeprowadzania rozmów oceniających,
  • sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
  • rozmowa oceniająca w służbie cywilnej,
  • sytuacje trudne podczas rozmów oceniających,
  • najczęściej popełniane błędy.

Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego w kontekście systemu ocen okresowych:

  • metodyka tworzenia IPRZ,
  • arkusze do tworzenia IPRZ stosowane w służbie cywilnej,
  • cykl powstawania IPRZ,
  • rozmowy rozwojowe (zasady, techniki i metody),
  • dobre praktyki w zakresie tworzenia i realizowania IPRZ.

Nowy system ocen okresowych i IPRZ w kontekście innych aspektów polityki personalnej:

  • wynagrodzenia,
  • polityka szkoleniowa,
  • awanse.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

System ocen okresowych w służbie cywilnej z profesjonalnie przeprowadzoną rozmową oceniającą i konstrukcją IPRZ (szkolenie online)

Online, 02.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi