Termin szkolenia gwarantowany
28.09.2023

Czwartek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego przeprowadzania i wdrażania nowych zasad ocen okresowych w służbie cywilnej (zarówno oceny okresowej jak i pierwszej oceny okresowej w służbie cywilnej) oraz nabycie umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej i konstrukcji IPRZ.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do kierownictwa i pracowników działów personalnych oraz wszystkich innych osób dokonujących ocen okresowych i tworzących IPRZ.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.09.2023 (Czwartek)

System ocen okresowych pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:

  • system ocen pracowniczych – założenia, zasady,
  • kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem systemu i sposoby radzenia sobie z nimi,
  • powody wypaczania systemu ocen,
  • błędy we wdrażaniu systemu ocen,
  • oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych,
  • zadania szefa związane z systemem ocen,
  • oceny okresowe a motywacja do pracy.

Zasady oceny okresowej w służbie cywilnej:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca  2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny).

Rozmowa oceniająca:

  • techniki przeprowadzania rozmów oceniających,
  • sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
  • rozmowa oceniająca w służbie cywilnej,
  • sytuacje trudne podczas rozmów oceniających,
  • najczęściej popełniane błędy.

Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego w kontekście systemu ocen okresowych:

  • metodyka tworzenia IPRZ,
  • arkusze do tworzenia IPRZ stosowane w służbie cywilnej,
  • cykl powstawania IPRZ,
  • rozmowy rozwojowe (zasady, techniki i metody),
  • dobre praktyki w zakresie tworzenia i realizowania IPRZ.

System ocen okresowych i IPRZ w kontekście innych aspektów polityki personalnej:

  • wynagrodzenia,
  • polityka szkoleniowa,
  • awanse.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-09-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-09-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte