06.03.2024

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom narzędzi do skutecznego wdrażania i przestrzegania Standardów Ochrony Małoletnich w ich codziennej pracy. Podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji i prewencji potencjalnych zagrożeń dla małoletnich. Podczas szkolenia zostanie poruszony temat wykształcenia i wzmacniania umiejętności reagowania na sytuacje związane z ewentualnym naruszeniem standardów ochrony małoletnich.

Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ochrony małoletnich. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą gotowi skutecznie wdrażać standardy ochrony małoletnich w swoich placówkach. Dostosować dotychczasowe procedury do aktualnych przepisów prawa dotyczących wykrywania i zapobiegania przemocy wobec małoletnich, przyczyniając się do stworzenia bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży.

Ważne!

Zgodnie z nowym prawem od 15 lutego 2024 roku każdy podmiot pracujący z dziećmi ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

To zbiór zasad, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i wartości organizacji i tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dzieci. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zarówno organy zarządzające takimi placówkami, jak i organizatorzy tego rodzaju działalności mają obowiązek wdrożyć standardy dostosowane do charakteru i rodzaju podmiotu lub prowadzonej działalności.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy Kierowników i pracowników podmiotów prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci.

Prowadzący
Joanna Jędrzejewska

Radca prawny z ponad 10-letnim stażem, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, partner w Kancelarii Kowalak Jędrzejewska Konrady i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni w Poznaniu.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

06.03.2024 (Środa)

Identyfikacja zagrożeń dla małoletnich:

  • rodzaje zagrożeń,
  • czynniki ryzyka.

Standardy postępowania w pracy z małoletnimi – dotychczasowy stan prawny.

Wprowadzenie do Standardów Ochrony Małoletnich:

  • czym są Standardy Ochrony Małoletnich i skąd się wzięły?

Standardy Ochrony Małoletnich – kogo dotyczą?

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem:

  • procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni oraz małoletni  – małoletni.

Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dziecka w placówce.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w placówce.

Wdrażanie standardów ochrony małoletnich.

Przestrzeganie i egzekwowanie standardów ochrony małoletnich.

Monitoring standardów ochrony małoletnich w placówce.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-03-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-03-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Standardy ochrony małoletnich - jak spełnić wymagania ustawowe i skutecznie je wdrożyć

Online, 06.03.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi