25.07.2024

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem regulacji w tym poznanie procedur i obowiązków wynikających z wprowadzonej ustawy. Uczestnicy poznają także zakres ochrony i odpowiedzialności sygnalistów. Szkolenie pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy i zwiększy kompetencje w zakresie ochrony sygnalistów.

Ważne!

W dniu 19 czerwca 2024 r. Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów, uchwaloną przez Sejm 14 czerwca 2024 r. Ustawa transponuje po wielu miesiącach opóźnienia Dyrektywę UE. Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów wejdą w życie 25 września 2024 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać 25 grudnia 2024 r.
Każdy podmiot prywatny i publiczny, na rzecz którego pracuje co najmniej 50 osób, będzie musiał liczyć się z koniecznością ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszenia prawa i podejmowania działań następczych. Zgodnie z najnowszą rządową propozycją organizacje muszą wdrożyć procedurę w ciągu 3 miesięcy od momentu ogłoszenia ustawy. Niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić pracodawcy grzywną.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, pracowników działów kadrowo-płacowych, inspektorów ochrony danych, osób odpowiedzialnych za wdrożenie procesu ochrony sygnalistów w instytucjach zatrudniających co najmniej 50 osób. Do udziału w szkoleniu zachęcamy pracowników zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Prowadzący
Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.07.2024 (Czwartek)

Zakres podmiotowy regulacji:

  • definicja sygnalisty,
  • uzyskanie statusu sygnalisty,
  • osoba pomagająca w zgłoszeniu,
  • osoba powiązana z sygnalistą.

Zgłaszanie nadużyć:

  • obowiązek zgłaszania nadużyć,
  • katalog nadużyć podlegających zgłoszeniu,
  • czy każde zgłoszenie oznacza, że jesteśmy sygnalistą?
  • sposoby dokonywania i przyjmowania zgłoszeń,
  • ochrona sygnalistów,
  • zgłoszenie i co dalej?
  • ocena odpowiedniości działania następczego,
  • prowadzenie rejestru zgłoszeń.

Procedura zgłoszeń:

  • obowiązek wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych,
  • elementy procedury,
  • sposób wprowadzenia,
  • obowiązek informowania o procedurze,
  • zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych,
  • ujawnienie publiczne.

Zakres ochrony i odpowiedzialności sygnalistów:

  • zakaz podejmowania działań odwetowych,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • ograniczenia w zapisach umów i innych aktów prawa wewnętrznego.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-07-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-07-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Ochrona sygnalistów - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.

Online, 25.07.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi