Termin szkolenia gwarantowany
08.07.2020

Środa

Internet
od PLN
Cel

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu prawidłowego odliczania podatku VAT oraz wyliczenia proporcji i preproporcji. Ze wstępnych informacji po kontroli NIK wynika, że pojawiły się zastrzeżenia dotyczące sposobu czy też braku odliczenia przez samorządy. Na szkoleniu przybliżymy Państwu trudne zagadnienie jakim jest odliczanie podatku VAT.

Dokonanie odliczeń podatku VAT jest przywilejem, nie obowiązkiem w ustawie VAT. Jednak w związku z dbałością o dochody samorząd powinien dochować należytej staranności przy dokonywaniu odliczeń. Ze wstępnych doniesień wyników kontroli NIK z zakresu centralizacji podatku VAT wynika, że zaniechanie odliczeń to jeden z elementów, które może kwestionować NIK.

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć proporcje oraz preproporcje. Od jakich wydatków dokonywać odliczenia na wprost (100%) a od jakich wskaźnikami. Kiedy można stosować przepisy ustawy a kiedy rozporządzenia w zakresie częściowego prawa do odliczenia.

Szkolenie ma za zadanie wskazać prawidłowe podejście do odliczeń podatku VAT, a co za tym idzie wykazać jak najwyższą dbałość o dochody samorządów.

Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać odliczeń od pozostałych nabyć, środków trwałych, nieruchomości oraz inwestycji. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska sądów i TSUE w sprawie sposobu wyliczenia WSS i PP.

Udział w szkoleniu może przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT naliczonego.

Zagadnienia zostały tak wybrane, aby były przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się omawianymi zagadnieniami.

NULL
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku naliczonego na wprost, proporcją i preproporcją.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

08.07.2020 (Środa)

Zasady i sposób rozliczania zobowiązania w podatku VAT.

Odliczenia podatku VAT:

  • prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony):
   • kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
   • wyłączenia z prawa do odliczenia,
   • terminy ustawowe odliczenia,
   • zakupy, od których przysługuje pełne prawo do odliczenia – przykłady;
  • częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h:
   • pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
   • wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA/wyrokami TSUE/rozporządzeniem,
   • zakupy mieszane, od których przysługuje częściowe prawo do odliczenia – przykłady;
  • odliczenie podatku VAT od pozostałych nabyć, środków trwałych, inwestycji wodnokanalizacyjnych, OZE, termomodernizacji i innych – przykłady.

Korekty odliczeń w przypadku niedokonywania odliczeń lub niepełnego odliczania – jak dokonać korekty.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Odliczanie podatku VAT z uwzględnieniem pierwszych doniesień po kontroli NIK w samorządach – odliczenia na wprost, proporcją (WSS) oraz preproporcją (PP) (szkolenie online)

Internet, 08.07.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi