Termin szkolenia gwarantowany
19.06.2024

Środa

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat dokonywania odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych i samorządowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
  • dyskusja
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych m. in; administracji publicznej, agencji wykonawczych, bibliotek uniwersyteckich, CUW-ów, instytucji gospodarki budżetowej, JST, lasów państwowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek/zakładów budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,  szkół i placówek oświatowych, wojska polskiego, wymiaru sprawiedliwości, związków międzygminnych.

Prowadzący
Piotr Rybicki

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.06.2024 (Środa)

Regulacje prawne w zakresie odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych.

Metody ustalania odpisów aktualizujących należności.

Metody ustalania odpisów aktualizujących środki trwałe.

Metody ustalania odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne.

Metody ustalania odpisów aktualizujących zapasy.

Metody ustalania odpisów aktualizujących udziały i akcje.

Metody ustalania odpisów aktualizujących innych aktywów.

Rozwiązywanie odpisów aktualizujących.

Ewidencja księgowa odpisów aktualizujących.

Odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej.

Odpisy aktualizujące w praktyce.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-06-2024)
  • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-06-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne