04-07.06.2024
Kazimierz Dolny
od 2399 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kierownika oraz głównego księgowego JSFP. Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi oraz podczas przeprowadzania kontroli zarządczej.

Ważne! Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem i ograniczoną ilość miejsc w hotelu zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsca pod numerem tel. 536 000 456.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Stacjonarne/Wyjazdowe

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej m.in dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
dr Ewaryst Kowalczyk

doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu.

więcej
 
Sławomir Kacprzak

ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

04.06.2024 (Wtorek)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2

05.06.2024 (Środa)

Trener

dr Ewaryst Kowalczyk

Kogo dotyczy w praktyce odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność głównego księgowego JSFP

  • kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  • na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Jakie nieprawidłowości związane z gromadzeniem środków pieniężnych mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

  • nieprawidłowości przy ustalaniu należności,
  • ustalanie odsetek od nieterminowych płatności,
  • kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów,
  • nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne,
  • nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności,
  • nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności.

Kiedy można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych podczas zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków?

  • zaciągnięcie zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważniania,
  • dokonanie wydatku bez upoważnienia,
  • niewykonanie zobowiązania.

Dyscyplina w zamówieniach publicznych:

  • opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
  • ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości,
  • opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
  • określenie kryteriów oceny ofert,
  • udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
  • udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
  • naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.

Nieprawidłowości w zakresie wstępnej kontroli finansowej oraz kontroli zarządczej:

  • odpowiedzialność za niewykonanie lub zaniedbanie wstępnej kontroli finansowej,
  • odpowiedzialność za uszczuplenie wpływów,
  • odpowiedzialność za nieprawidłowe zaciągnięcie zobowiązania,
  • odpowiedzialność za nieprawidłowe dokonanie wydatków,
  • odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w zamówieniach publicznych,
  • odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w gospodarowania środkami unijnymi.

Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  • wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie,
  • kwota minimalna,
  • kontratypy związane z COVID-19,
  • znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych,
  • zasady i charakterystyka postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
  • powody umorzenia postępowania,
  • kary za naruszenie dyscypliny finansowej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

06.06.2024 (Czwartek)

Trener

Sławomir Kacprzak

Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej:

  • obowiązki i odpowiedzialność.

I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.

Co możemy a co musimy wdrożyć? 

  • obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.

Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?

Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?

Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej? 

  • standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.

Środowisko wewnętrzne:

  • podstawa skutecznej kontroli zarządczej (warsztaty)

Komunikacja wewnętrzna:

  • krwioobieg systemu kontroli zarządczej (warsztaty)

Samoocena kontroli zarządczej:

  • czy jest obowiązkowa? Jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?

Dzień 4

07.06.2024 (Piątek)

Trener

Sławomir Kacprzak

Określanie celów i ich monitorowanie:

  • podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Jak prawidłowo określić cel?

  • jak wyznaczyć dobry miernik? (warsztaty)

Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem?

  • jak go sensownie zorganizować?

Identyfikacja ryzyka, jego przyczyn i potencjalnych konsekwencji.

Szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.

Określanie optymalnej reakcji na ryzyko:

  • tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka (warsztaty).

Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Dwa Księżyce***
ul. Sadowa 15
24-120 Kazimierz Dolny

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 9 dni roboczych przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 04-07.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
 • 3899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 04-07.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
 • 3499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 05-07.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
 • 3499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 05-07.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
 • 3199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (3 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
 • 2599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego JSFP za dyscyplinę finansów publicznych i kontrolę zarządczą

Kazimierz Dolny, 04.06.2024 - 07.06.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi