Termin szkolenia gwarantowany
29.07.2021

Czwartek

Warszawa/Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest prezentacja procesów gospodarowania środkami publicznymi, w których uczestniczą zarówno pracownicy działów finansowo-księgowych, jak i pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych. Na szkoleniu trener zaprezentuje proces i podział obowiązków pracowników z poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie zapewnienia prawidłowości procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Zamierzonym rezultatem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie obowiązków pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie odpowiedzialności za finanse publiczne.

Obowiązki z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej jednostki najczęściej błędnie kojarzone są z działem finansowo-księgowym. Jednakże w każdej jednostce najistotniejszy wpływ na prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej mają pracownicy merytoryczni i kierownik jednostki. Do odpowiedzialności za tę sferę funkcjonowania instytucji publicznej może zostać pociągnięty każdy z pracowników, który uczestniczy w procesie pozyskiwania dochodów lub wydatkowania środków. Dlatego ważnym mechanizmem zapewniającym prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej jednostki jest zrozumienie procesów z nią związanych przez każdego pracownika instytucji publicznej.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych oraz komórek organizacyjnych niezwiązanych z rachunkowością, które dokonują wydatków środków lub uczestniczą w procesie pozyskiwania środków (np. wydają decyzje administracyjne, które są podstawą naliczenia należności).

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.07.2021 (Czwartek)

Gospodarka finansowa jednostki sektora finansów publicznych:

  • czym jest gospodarka finansowa jednostki i co ją łączy z rachunkowością?
  • gospodarka finansowa a obowiązki wynikające z kontroli zarządczej,
  • cele działów finansowo-księgowych a gospodarka finansowa.

Procesy pozyskiwania dochodów budżetowych:

  • podział obowiązków pomiędzy pracowników działów merytorycznych a pracowników działów finansowo-księgowych:
   • kto wydaje decyzje o rozłożeniu płatności na raty?
   • kto sporządza tytuł wykonawczy?
   • kto sporządza upomnienie?
   • kto monitoruje stan płatności?
   • kto kontroluje poprawność pobranych opłat?
  • odpowiedzialność za proces pozyskiwania dochodów,
  • zarządzanie procesowe jako narzędzie porządkowania procesu gospodarowania środkami.

Mechanizmy kontroli w zakresie wydatkowania środków pieniężnych zgodnie z planem finansowym, w których uczestniczą pracownicy merytoryczni jednostki:

  • limit wydatków:
   • klasyfikacja budżetowa wydatków – narzędzie zarządzania budżetem: planowania, wykonywania i sprawozdawczości,
   • kontrola wstępna zaciągania zobowiązań,
   • przekroczenie planu,
   • przekroczenie terminu płatności,
  • jedna organizacja – różne języki; znajomość zakresu poszczególnych paragrafów wydatków,
  • kompletność i zdatność do użytku składnika majątku (środka trwałego) a plan finansowy i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Forma dokumentowanych wydatków i jej wpływ na ewidencję rachunkową 38:

  • opis merytoryczny pracownika i jego wpływ na ujęcie wydatku w paragrafie klasyfikacji,
  • opis merytoryczny niezgodny z treścią faktury.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-07-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-07-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-07-2021)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-07-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte