Termin szkolenia gwarantowany
25.04.2023

Wtorek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sporządzania opisów stanowisk pracy i przeprowadzania wartościowania pracy w służbie cywilnej.

Oprócz omówienia metodologii sporządzania opisów stanowisk i wartościowania obowiązujących od 24 lipca 2015 r. w służbie cywilnej poruszony zostanie aspekt analizy, znaczenia i wykorzystania opisów stanowisk w kontekście innych narzędzi ZZL oraz zasady tworzenia przedziałów punktowych i budowy taryfikatora płac. Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu umiejętności tworzenia opisów i przeprowadzenia wartościowania wybranych opisów stanowisk pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla pracowników służby cywilnej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.04.2023 (Wtorek)

Zapoznanie uczestników z genezą i pojęciem analizy i opisu stanowiska pracy:

  • podstawowe pojęcia dotyczące opisów stanowisk pracy,
  • rola działu personalnego w zakresie tworzenia opisów stanowisk.

Uświadomienie znaczenia i możliwości wykorzystania nowego opisu stanowiska pracy:

  • wykorzystanie opisów stanowisk w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.

Zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania nowych opisów stanowisk pracy:

  • cel sporządzania opisów,
  • metody, techniki,
  • najczęściej popełniane błędy,
  • sposoby weryfikacji.

Omówienie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 57 z dnia 24 lipca 2015 zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej:

  • omówienie zarządzenia w części poświęconej nowym opisom stanowisk,
  • warsztat doskonalący umiejętności sporządzania opisów.

Wyjaśnienie pojęcia i zasad ogólnych wartościowania pracy:

  • wartościowanie pracy – założenia, zasady, cel i metody,
  • korzyści wynikające z wartościowania stanowisk pracy,
  • podstawowe błędy związane z przeprowadzaniem wartościowania,
  • kryteria wartościowania (waga, analiza według przyjętych kryteriów).

Omówienie różnych metod wartościowania stanowisk pracy:

  • metody nieanalityczne,
  • metody analityczne.

Przeprowadzenie wartościowania zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 57 z dnia 24 lipca 2015 zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej:

  • omówienie systemu wartościowania stanowisk pracy,
  • wady i zalety metody analityczno-punktowej,
  • omówienie procesu przeprowadzania wartościowania,
  • warsztat doskonalący umiejętności przeprowadzania wartościowania,
  • rola zespołu wartościującego,
  • konstruowanie przedziałów punktowych.

Omówienie zasad dobrych praktyk w zakresie wartościowania w służbie cywilnej:

  • planowanie procesu wartościowania,
  • organizacja zasobów urzędu,
  • przeprowadzanie wartościowania z punktu widzenia funkcjonowania urzędu,
  • taryfikator płac (cel, techniki konstruowania, ustalanie płac dla poszczególnych stanowisk).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-04-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-04-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte