Termin szkolenia gwarantowany
16.03.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Podstawowym celem szkolenia jest omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane. Na szkoleniu zostaną przedstawione podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych i ich analizy przez uprawnione organy. Uczestnicy zostaną zapoznani ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów. Omówione zostaną także praktyczne zagadnienia dotyczące wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji publicznej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego. Zobligowani są do tego m.in.:

 • pracownicy urzędów zajmujący, kierownicze stanowiska,
 • pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami kierowniczymi,
 • radcowie Prokuratorii Generalnej RP i referendarze zatrudnieni w Urzędzie Prokuratorii Generalnej RP,
 • pracownicy agencji państwowych zajmujących kierownicze stanowiska lub stanowiska równorzędne,
 • pracownicy działów kadr odpowiedzialni za odbieranie i archiwizację oświadczeń majątkowych.
Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.03.2021 (Wtorek)

Oświadczenia majątkowe – podstawowe zasady:

  • czym jest oświadczenie majątkowe – rodzaj informacji, forma pisemna, obowiązek prawny składania oświadczeń, podstawy prawne,
  • podstawowe zasady dotyczące oświadczeń: wyłączna podstawa ustawowa, niejawność oświadczeń, jako zasada (wyjątki ustawowe), całkowite wyłączenie jawności niektórych elementów oświadczenia.

Składanie oświadczenia, terminy, analiza i kontrola, archiwizacja:

  • zakres oświadczenia: mienie objętego oświadczeniem,
  • oświadczenie a majątek członków rodziny (osób trzecich w stosunku do podmiotu zatrudniającego),
  • terminy składania oświadczeń,
  • analiza i kontrola oświadczeń, podmioty uprawnione do kontroli,
  • archiwizacja oświadczeń.

Treść oświadczenia majątkowego:

  • elementy obowiązkowe do wykazania,
  • stan majątkowy,
  • mienie,
  • zasoby pieniężne – definicja, zakres informacji,
  • określenie daty, na którą ustalana jest wielkość zasobów,
  • papiery wartościowe,
  • działalność zarobkowa i wykazywanie dochodów,
  • udziały w spółkach i akcje.

Jak wypełnić oświadczenie majątkowe – studium przypadku:

  • wzorzec oświadczenia – formularz,
  • forma wypełnienia – pisemna, zakres zastosowania formy elektronicznej,
  • przykłady wypełniania orzeczeń.

Sankcje w związku z oświadczeniami:

  • sankcje za niezłożenie oświadczenia,
  • kary za złożenie fałszywego oświadczenia,

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składnia i weryfikacji oświadczeń majątkowych pracowników administracji publicznej

Online, 16.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi