Termin szkolenia gwarantowany
03.04.2023

Poniedzialek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane. Na szkoleniu omówione zostaną podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych, oraz ich analizy przez uprawnione organy. Uczestnicy zostaną także zapoznani ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów. Przedstawione będą także praktyczne zagadnienia dotyczące wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:30 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego, lub zajmują się analizą albo zbieraniem i archiwizowaniem oświadczeń, w tym dla:

 • osób zarządzających jednostkami samorządowymi,
 • pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zajmujących kierownicze stanowiska,
 • radnych samorządowych,
 • kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • urzędników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójtów, starostów i marszałków województw,
 • kierowników i pracowników komórek kadrowych,
 • osób zajmujących się analizowaniem oświadczeń majątkowych w poszczególnych jednostkach samorządowych,
 • organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – wójtów (burmistrzów, prezydentów), starostów, marszałków.
Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

03.04.2023 (Poniedzialek)

Zagadnienia wstępne:

  • czym jest oświadczenie majątkowe – rodzaj informacji, forma pisemna, obowiązek prawny składania oświadczeń, podstawy prawne,
  • podstawowe zasady dotyczące oświadczeń – ustawowa podstawa przekazywania informacji, jawność oświadczeń majątkowych, pracowników jednostek samorządowych, miejsce publikacji, informacje które nie mogą być ujawniane.

Składanie oświadczenia terminy analiza i kontrola archiwizacja:

  • zakres oświadczenia: stan majątkowy pracownika samorządowego lub radnego, oświadczenie a majątek członków rodziny (osób trzecich w stosunku do podmiotu zatrudniającego),
  • terminy składania oświadczeń,
  • analiza i kontrola oświadczeń – podmioty uprawnione do kontroli,
  • przechowywanie oświadczeń – terminy postępowanie po upływie terminu.

Skutki złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub niezłożenia oświadczenia w terminie:

  • sankcje w zakresie zatrudnienia za niezłożenie oświadczenia,
  • kary za podanie fałszywych danych.

Jak wypełnić oświadczenie majątkowe – studium przypadku:

  • wzorce oświadczeń – formularze obowiązujące dla poszczególnych kategorii samorządowców,
  • forma wypełnienia – pisemna możliwy zakres zastosowania formy elektronicznej,
  • przykłady wypełniania orzeczeń – treść oświadczenia majątkowego:
   • zasoby pieniężne – definicja zakres informacji określenie daty na którą ustalana jest wielkość zasobów,
   • papiery wartościowe,
   • mienie nabyte od Skarbu Państwa i innych jednostek publicznych w trybie przetargu,
   • wykazywanie dochodów i ujawnianie działalności zarobkowej,
   • udziały w spółkach i akcje,
   • cenne ruchomości i pojazdy (samochody),
   • zobowiązania finansowe składającego oświadczenie – rodzaje i zakres informacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-03-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte