Termin szkolenia gwarantowany
06.04.2020

Poniedzialek

10:00-15:00
Internet
499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest:

 • omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
 • podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych, oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych oraz ich analizy przez uprawnione organy,
 • zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów,
 • prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały przed szkoleniem.

Metodyka
 • wykład
 • dyskusje
 • wymiana doświadczeń
 • kazusy
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • szkolenie online
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego, lub zajmują się analizą albo zbieraniem i archiwizowaniem oświadczeń, w tym dla:

 • osób zarządzających jednostkami samorządowymi,
 • pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zajmujących kierownicze stanowiska,
 • kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • urzędników  wydających decyzje administracyjne w imieniu wójtów, starostów i marszałków województw,
 • kierowników i pracowników komórek kadrowych,
 • osób zajmujących się analizowaniem oświadczeń majątkowych w poszczególnych jednostkach samorządowych.
Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

06.04.2020 (Poniedzialek)

Wprowadzenie – oświadczenia majątkowe jako element przeciwdziałający korupcji.

Obowiązek składania oświadczeń w jednostkach samorządu terytorialnego jako obowiązek ustawowy.

Podstawowe zasady dotyczące składania oświadczeń:

  • podstawy prawne,
  • forma oświadczenia,
  • termin.

Osoby obowiązkowo składające oświadczenia w jednostkach samorządowych.

Zakres obowiązkowego oświadczenia majątkowego.

Podmiot przyjmujący oświadczenia.

Analiza i kontrola oświadczeń.

Oświadczenia majątkowe innych pracowników samorządowych.

Składanie, zakres treści i praktyczne aspekty wypełniania oświadczeń majątkowych. Status majątkowy i jego ujawnienie w oświadczeniu:

  • mienie i jego składniki,
  • zasoby pieniężne,
  • papiery wartościowe,
  • udziały w spółkach i akcje,
  • zasady ujawniania działalności zarobkowej, wykazywanie dochodów.

Korekty oświadczeń.

Sankcje za niezłożenie oświadczenia.

Kary za złożenie fałszywego oświadczenia.

Publikacja i przechowywanie oświadczeń.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed (roboczy) i w dniu szkolenia.

Szkolenie będzie można obejrzeć za pomocą:

 • komputera/laptopa z systemem Windows:
  • Internet Explorer,
  • Microsoft Edge,
  • Firefox,
  • Chrome.
 • komputerów MAC (Apple):
  • Safari,
  • Firefox,
  • Chrome.
 • tabletu/smartphona (wymagana jest instancja aplikacji):
  • Andrioid,
  • iOS,
  • Windows Phone.

 

 

Koszt udziału dot. sektora publicznego:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31/03/2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31/03/2020)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31/03/2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31/03/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat udziału
Koszt udziału nie obejmuje:
 • sprzętu komputerowego
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Oświadczenia majątkowe w jednostkach samorządu terytorialnego (szkolenie online)

Internet, 06.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi