12.04.2021

Poniedzialek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest:

 • omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
 • podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych, oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych oraz ich analizy przez uprawnione organy,
 • zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów,
 • prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.
Czas trwania
9:00-15:00
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego, lub zajmują się analizą albo zbieraniem i archiwizowaniem oświadczeń, w tym dla:

 • osób zarządzających jednostkami samorządowymi,
 • pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zajmujących kierownicze stanowiska,
 • kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • urzędników  wydających decyzje administracyjne w imieniu wójtów, starostów i marszałków województw,
 • kierowników i pracowników komórek kadrowych,
 • osób zajmujących się analizowaniem oświadczeń majątkowych w poszczególnych jednostkach samorządowych.
Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Kolejny termin szkolenia
01.03.2021 Oświadczenia majątkowe w jednostkach samorządu terytorialnego Online Michał Culepa Rekrutacja w toku

Dzień 1

12.04.2021 (Poniedzialek)

Wprowadzenie – oświadczenia majątkowe jako element przeciwdziałający korupcji.

Obowiązek składania oświadczeń w jednostkach samorządu terytorialnego jako obowiązek ustawowy.

Podstawowe zasady dotyczące składania oświadczeń:

  • podstawy prawne,
  • forma oświadczenia,
  • termin.

Osoby obowiązkowo składające oświadczenia w jednostkach samorządowych.

Zakres obowiązkowego oświadczenia majątkowego.

Podmiot przyjmujący oświadczenia.

Analiza i kontrola oświadczeń.

Oświadczenia majątkowe innych pracowników samorządowych.

Składanie, zakres treści i praktyczne aspekty wypełniania oświadczeń majątkowych.

Status majątkowy i jego ujawnienie w oświadczeniu:

  • mienie i jego składniki,
  • zasoby pieniężne,
  • papiery wartościowe,
  • udziały w spółkach i akcje,
  • zasady ujawniania działalności zarobkowej, wykazywanie dochodów.

Korekty oświadczeń.

Sankcje za niezłożenie oświadczenia.

Kary za złożenie fałszywego oświadczenia.

Publikacja i przechowywanie oświadczeń.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-04-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "07-04-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Oświadczenia majątkowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Online, 12.04.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi