01.03.2021

Poniedzialek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest:

 • omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
 • podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych oraz ich analizy przez uprawnione organy,
 • zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów,
 • prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji publicznej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego. Zobligowani są do tego m.in.:

 • pracownicy urzędów zajmujący, kierownicze stanowiska,
 • pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami kierowniczymi,
 • radcowie Prokuratorii Generalnej RP i referendarze zatrudnieni w Urzędzie Prokuratorii Generalnej RP,
 • pracownicy agencji państwowych zajmujących kierownicze stanowiska lub stanowiska równorzędne,
 • pracownicy działów kadr odpowiedzialni za odbieranie i archiwizację oświadczeń majątkowych.
Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Kolejny termin szkolenia
12.04.2021 Oświadczenia majątkowe w administracji publicznej Online Michał Culepa Rekrutacja w toku

Dzień 1

01.03.2021 (Poniedzialek)

Oświadczenia majątkowe – podstawowe zasady:

  • czym jest oświadczenie majątkowe – rodzaj informacji, forma pisemna, obowiązek prawny składania oświadczeń, podstawy prawne,
  • podstawowe zasady dotyczące oświadczeń: wyłączna podstawa ustawowa, niejawność oświadczeń, jako zasada (wyjątki ustawowe), całkowite wyłączenie jawności niektórych elementów oświadczenia.

Składanie oświadczenia – treść, forma, terminy:

  • treść i zakres oświadczenia: mienie objętego oświadczeniem, oświadczenie a majątek członków rodziny (osób trzecich w stosunku do podmiotu zatrudniającego),
  • terminy składania oświadczeń,
  • analiza i kontrola oświadczeń, podmioty uprawnione do kontroli.

Zasady wypełniania formularzy oświadczeń majątkowych:

  • wzór oświadczenia,
  • elementy obowiązkowe do wykazania: stan majątkowy, mienie, zasoby pieniężne – definicja, zakres informacji, określenie daty, na którą ustalana jest wielkość zasobów, papiery wartościowe, działalność zarobkowa i wykazywanie dochodów, udziały w spółkach i akcje,
  • sankcje za niezłożenie oświadczenia,
  • kary za złożenie fałszywego oświadczenia,
  • archiwizacja oświadczeń.

Rejestr korzyści oraz ograniczenia działalności:

  • rejestr korzyści,
  • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej: zakazy dotyczące wykonywania funkcji w organach spółek prawa handlowego, zakazy dotyczące posiadania akcji lub udziałów w spółkach, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – zakres i konsekwencje.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-02-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-02-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "24-02-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Oświadczenia majątkowe w administracji publicznej

Online, 01.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi