30.11.2022

Środa

Lublin
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu i wypracowanie kompleksowej procedury bezpieczeństwa w przypadku zachowań agresywnych dziecka z autyzmem ponadto wypracowanie procedury komunikacji szkoły z rodzicami dziecka ze spektrum autyzmu i innymi rodzicami, których dzieci uczęszczają do szkoły.

Uwrażliwienie pracowników szkoły na funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością w postaci spektrum autyzmu oraz zrozumienie pojęcia niepełnosprawności 12-C przybliżane w czasie szkolenia ułatwia i wspiera komunikację z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością w postaci spektrum autyzmu oraz z opiekunami tych osób.

Spotkanie szkoleniowe o kompleksowym charakterze, ujmujące holistycznie zagadnienia możliwości powstawania sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych w związku z zachowaniami ucznia ze spektrum autyzmu.

string(8) "standard"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Na sali

Szkolenie prowadzone stacjonarnie w sali szkoleniowej.

Metodyka
 • case studies
 • omówienie studium przypadków
 • warsztat
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, pracowników oświaty publicznej i niepublicznej, przedstawicieli wydziału oświaty gmin oraz przedstawicieli wydziału edukacji urzędu marszałkowskiego również dla wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Prowadzący
dr Michał Urban

Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką niepełnosprawności w różnych obszarach życia. Zna tematykę niepełnosprawności, dostępności i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością zarówno od strony prawnej, jak i codziennego życia.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.11.2022 (Środa)

Wprowadzenie do tematyki szkolenia.

Orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z symbolem 12-C:

  • czyli jak odczytywać ten dokument i zawarte tam treści. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności.

Podstawa prawna bezpieczeństwa w szkole:

  • Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12.2002 r.
   • wprowadzenie do stosowania przepisów.

Zrozumieć autyzm czyli „niegrzeczne dzieci w szkole”:

  • omówienie spektrum zachowań dzieci z autyzmem na podstawie studiów przypadku,
   • zanonimizowane relacje rodziców.

Dlaczego konieczne są szkolenia kadry pedagogicznej i rozmowy uwrażliwiające na niepełnosprawność skierowane do uczniów.

Warsztat na podstawie case study:

  • uczeń łamie zasady panujące w szkole, przejawia agresywne zachowania i uniemożliwia pracę w klasie innym uczniom i nauczycielom,
  • dążenie szkoły do przeniesienia ucznia do innej szkoły,
  • kwestia nauczania indywidualnego,
  • konflikt Szkoła-Rodzic-Inni Rodzice,
  • narażenie się szkoły na naruszenie przepisów o niedyskryminowaniu,
  • wypracowanie procedur rozwiązywania konfliktu.

Procedura postępowania w przypadku agresji ucznia z spektrum autyzmu wobec nauczyciela i innych uczniów – sytuacje nagłe.

Procedura postępowania z uczniem z spektrum autyzmu w czasie ewakuacji szkoły.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Lokalizacja

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-11-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Wyzwania placówek oświatowych - zapobieganie możliwości powstawania sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych, procedura bezpieczeństwa w przypadku agresywnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu

Lublin, 30.11.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi