Termin szkolenia gwarantowany
22.11.2021

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat poprawności formalnej i materialnej tworzonych przez nich pism. Szkolenie ma charakter stricto warsztatowy. Oznacza to, że w trakcie szkolenia wykładowca będzie przedstawiał przykładowe, przygotowane przez siebie pisma i omawiał ich poszczególne elementy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do wierzycieli należności publicznych podlegających egzekucji administracyjnej m.in.: gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, nadzoru budowlanego, pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy itp.

Prowadzący
Małgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych  na uczelniach wyższych. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.11.2021 (Poniedzialek)

Pisma wierzyciela w postępowaniu informacyjnym prowadzonym wobec Zobowiązanego:

  • działania informacyjne.

Pisma w postępowaniu upominawczym:

  • upomnienie – jak prawidłowo wystawić upomnienie,
  • tytuł wykonawczy – nowa wersja tytułu wykonawczego (Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021, Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej) – jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy i jego różne wersje (dalszy, ponownie wystawiony, kolejny, odpis tytułu wykonawczego).

Pisma w postępowaniu egzekucyjnym:

  • postanowienie wierzyciela w sprawie zarzutów,
  • postanowienie wierzyciela w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego,
  • postanowienie wierzyciela w sprawie sprzeciwu osoby trzeciej,
  • zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej,
  • pisma wynikające z obowiązku informacyjnego spoczywającego na wierzycielu,
  • żądanie umorzenia postepowania egzekucyjnego przez wierzyciela – art. 34 a,
  • pisma o udzielenie informacji i wyjaśnień – art. 36,
  • wezwanie do złożenia wyjaśnień przez zobowiązanego – art. 37b,
  • skarga wierzyciela na przewlekłość postepowania egzekucyjnego,
  • wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – art. 61 upea i Rozporządzenie 18 grudnia 2020 w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej,
  • pisma będące uprawnieniem wierzyciela obcego do kwestionowania rozstrzygnięć organu egzekucji administracyjnej,
  • wniosek o umorzenie kosztów egzekucji administracyjnej oraz sadowej przejętej w konsekwencji zbiegu egzekucji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-11-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Pisma wydawane przez wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – warsztat

Online, 22.11.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi