Termin szkolenia gwarantowany
28.06.2022

Wtorek

Warszawa/Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które weszły w życie w 2022 r. oraz od 01.07.2022 r. Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały zmiany w przepisach podatkowych w trakcie roku. W ramach szkolenia wskazany zostanie także wpływ zmian na zasady rozliczania wynagrodzeń z różnych tytułów od 01.07.2022 r. oraz za cały rok 2022.

Prezydent RP 13 czerwca 2022 r. podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw. Zmiany nią wprowadzone dotyczą m.in. obniżenia stawki podatkowej z 17 proc. do 12 proc. dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej, nowe zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach, zmiany zasad rozliczania składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców, likwidację ulgi dla klasy średniej, samotni rodzice będą mogli rozliczyć się wspólnie z dziećmi, przedsiębiorcy jeszcze raz będą mogli wybrać formę opodatkowania oraz wiele innych.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac zajmujących się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców, pracowników służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe. Szkolenie skierowane jest dla płatników składek, pracowników oraz przedsiębiorców.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.06.2022 (Wtorek)

Obniżenie stawki PIT z 17 % do 12 % dla podatników rozliczających się według skali podatkowej tj. pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców.  

Nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.

Nowy jednolity wzór oświadczenia PIT-2 i zasady stosowania.

Wpływ powyższych zmian na rozliczanie wynagrodzeń od 01.07.2022 r. oraz z mocą wsteczną od 01.01.2022 r. na przykładach z tytułu:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenie,
  • umowy o dzieło.

Ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz pracujących seniorów – uszczegółowienie zasad stosowania ulg.

Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.

Zmiany w składce zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – zasady rozliczania.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców:

  • zmiana progów i zasad,
  • zmiana zasad dla rodzica samotnie wychowującego dziecko z niepełnosprawnościami,
  • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców.

Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej od 01.07.2022 r. oraz z mocą wsteczną od 01.01.2022 r. – przykłady.

Możliwość zmiany zasad opodatkowania w ciągu roku przez przedsiębiorców – przykłady.

Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT min. PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38.

Zmiana zasad rozliczania ulga na zabytki – cel oraz warunki formalne.

Ulga podatkowa dla osób opłacających składki związkowe.

Likwidacja tzw. abolicji podatkowej.

Zmiany od 1 stycznia 2023 r. – kwota wolna od podatku również w innych tytułach zatrudnienia np. przy umowach zlecenia.

Inne zmiany w zależności od procesu legislacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 5 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-06-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-06-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-06-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-06-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte